annons
Hem » Notiser » RenoNorden i konkurs, men svenska verksamheten forstätter

RenoNorden i konkurs, men svenska verksamheten forstätter

Det norska bolaget RenoNorden AS meddelar nu att de lämnar in en ansökan om konkurs, men att verksamheten i Sverige fortsätter. Man förklarar problematiken med att man tyvärr inte har haft framgång i sina förhandlingar med berörda kommuner om att försöka avsluta de olönsamma kontrakt som härstammar från 2015 och 2016. RenoNorden AS har igår informerat moderbolaget RenoNorden ASA och långivarna om detta.

RenoNorden-koncernens långivare, DNB och Den Danske Bank, har till följd av detta meddelat att finansieringen för norska bolaget RenoNorden AS och moderbolaget RenoNorden ASA avslutas. RenoNorden AS och RenoNorden ASA kommer därför snarast lämna in ansökan om konkurs.

DNB och Den Danske Bank har samtidigt uppgett att de avser att erbjuda fortsatt finansiering till dotterbolagen i Sverige, Danmark och Finland för att stödja deras fortsatta verksamhet. Den fortsatta dialogen beträffande detta kommer att ske direkt mellan bankerna och vart och ett av dotterbolagen. RenoNorden i dessa tre länder har även var för sig positivt eget kapital, stabil orderportfölj, och goda framtidsutsikter.

I Sverige arbetar RenoNorden AB därmed vidare och kommer att uppfylla de kontrakt som vi har med våra kunder. Företaget och dess anställda fortsätter således att samla in avfall i enlighet med avtalsvillkoren. RenoNordens anställda medarbetare i Sverige, kunder, leverantörer och kommuninvånare kommer inte att påverkas av konkursen för RenoNorden ASA och RenoNorden AS.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*