annons
Hem » Notiser » Riksåklagaren vill ha strängare straff för smugglande chaufför

Riksåklagaren vill ha strängare straff för smugglande chaufför

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en lastbilschaufför som säger sig ha agerat kurir vid smugglingen av 775 kg narkotika till landet ska leda till en strängare påföljd än fängelse i sju år.

Läs mer här

Chauffören, som är nederländsk medborgare åtalades för synnerligen grov narkotikasmuggling för att ha fört in de drygt 775 kg narkotika till Sverige från Nederländerna. Narkotikapartiet bestod av ca 6 kg kokain, 130 kg amfetamin, 5 kg ecstasy och 635 kg cannabis. Mannen hävdar att han inte kände till lastens innehåll och att han blivit en ofrivillig ”kurir” som förde narkotikan till Sverige i en lastbil från Nederländerna. Åklagaren köpte inte resonemanget och menade att brottet skulle bedömas som synnerligen grovt, eftersom gärningen avsett en mycket stor mängd narkotika och ingått som ett led i en organiserad verksamhet med syfte att bedriva omfattande handel med narkotika.

Straffbestämmelsen om synnerligen grov narkotikasmuggling infördes den 1 juli 2016. Straffskalan är fängelse i lägst sex och högst tio år.

Den tilltalade dömdes av hovrätten för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i sju år.

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade till ett längre fängelsestraff än sju år. Mål med stora mängder narkotika förekommer relativt ofta. Enligt riksåklagaren råder det oenighet i domstolarna om hur stor mängd narkotika som ska kunna ge mer än sju års fängelse. En prövning av Högsta domstolen av påföljdsfrågan i detta mål vore därför av stor vikt för en rättvis och enhetlig rättstillämpning.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*