annons
Hem » Notiser » SÅ: Fossilfri konkurrenskraft kräver tuffare beslut

SÅ: Fossilfri konkurrenskraft kräver tuffare beslut

1 mars kom Trafikanalys betänkande om hur introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp ska främjas. Förslaget bygger på en statlig premie, vilket kan vara en del av en större lösning. Sveriges Åkeriföretag frågar sig nu om det är rimligt att åkerinäringen ska driva infrastrukturfrågor som utbyggnad av alternativa bränslen.

– Risken finns att detta tar fokus från de väsentliga beslut och investeringar som ger betydligt minskade utsläpp och hög klimatnytta, säger Tove Winiger, politik-, och hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, som Sveriges Åkeriföretag tagit fram, genomlyser resan mot de tuffa klimatmålen, där delmålet är att transportsektorn minskar utsläppen med 70 procent fram till år 2030 och att nettot ska ligga på noll år 2045.

– Även om alla är överens om att vi behöver diversifiera och specialisera för att bryta beroendet av diesel, kommer åkerierna att investera i bilar som passar deras uppdrag. Inköpen styrs av prestanda, användningsområde och funktion, och inte i första hand av ekonomi.

Några exempel som lyfts fram i färdplanen är längre och tyngre fordon, snabbare utbyggnad av bioraffinaderier samt en klimatstyrande avståndsbaserad skatt.

– Dessa åtgärder skulle ge stora effekter i ett läge där åkerinäringen behöver ta tyngre beslut och få fler idéer som bidrar till affärsnytta samtidigt som de leder till att vi uppnår miljömålen, säger Tove Winiger.

 

Bakgrund:

Premie ska göra miljövänligare lastbilar billigare

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*