annons
Hem » Notiser » SÅIFA Värmlands drivmedelsanläggningar blir en del av Shell Truckdiesel

SÅIFA Värmlands drivmedelsanläggningar blir en del av Shell Truckdiesel

I dag står det klart att St1 köper SÅIFA Värmland AB:s drivmedelsanläggningar. St1 tar enligt ett pressmeddelande därigenom över 20 värmländska anläggningar för försäljning av drivmedel till tung trafik och utökar samtidigt utbudet av förnybara bränslen på stationerna. Tillgången säkras genom en uppdatering av St1:s depå i Karlstad samt en ökad direkttillförsel av biodrivmedel till denna via tåg från raffinaderiet i Göteborg.

SÅIFA i Värmland grundades 1971 av den värmländska åkerinäringen och drev fram tills i dag de aktuella drivmedelsanläggningarna. Nu blir SÅIFA Värmlands drivmedelsanläggningar en del av Shell Truckdiesel, en kedja som ägs av St1 sedan 2010. Många av de 20 stationerna har redan i dag förnyelsebara bränslealternativ, och nu ska flera av dem konverteras till att bli helt förnyelsebara.

SÅIFA i Värmland har under ett antal år satsat betydande belopp för att kunna säkerställa tillgången på hållbara drivmedel för den värmländska transportnäringen. Marknaden ökar för dessa produkter och utvecklingen går snabbare och snabbare.

– Målsättningen för värmländska transportnäringen är att på sikt gå över helt till förnybart bränsle och för det krävs konstanta investeringar. Detta är rätt tidpunkt att sälja våra drivmedelsanläggningar SÅIFA Värmland. Vi kommer att fortsätta att utveckla den här verksamheten tillsammans med St1 men nu är det dags för oss att lägga vårt största fokus på det vi gör bäst – transporter, säger Lars Reinholdsson, vd på LBC Frakt tillika ordförande på SÅIFA Värmland.

Uppköpet och investeringarna ska sänka koldioxidutsläppet från värmländska transporter överlag. Bränslet transporteras med tåg till depån i Karlstad istället för med de båtar och lastbilar som används för att försörja de stationer som SÅIFA Värmland AB använder i dag.

– Tunga transporter står för ungefär 10 procent av koldioxidutsläppen. Med tanke på att det redan finns bra förnyelsebara drivmedelsalternativ som ger en bråkdel av koldioxidutsläppen jämfört med fossila bränslen skapar vi förutsättningar för att reducera utsläppen genom att göra flera av dem till stationer med endast förnyelsebara alternativ. Vår viktigaste uppgift är nu att se till att alla transportföretag som vill ska ha möjlighet att använda dem, säger Mattias Paulsson Försäljningschef på St1.

Från 1 oktober 2019 blir anläggningarna en del av Shell TruckDiesel, en kedja som då innefattar totalt 190 svenska anläggningar.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*