annons
Hem » Notiser » Saknade CMR-dokument inför cabotagetransport

Saknade CMR-dokument inför cabotagetransport

Som Trailer.se tidigare noterat fattade Transportstyrelsen, för någon vecka sedan, sina två första beslut som rör sanktionsavgift för olaglig cabotagetrafik. I båda dessa beslut anser Transportstyrelsen att åkerierna ska betala de 40.000 kronor i sanktionsavgift.

Trailer har nu tittat närmare på de två första besluten och en gemensam nämnare är att åkerierna – vid poliskontrollen – inte kunnat visa upp ett CMR-dokument eller något annat som kunnat styrka en internationell transport av gods till Sverige.

Just detta är ju en av förutsättningarna för att ett åkeri, som inte har tillstånd för yrkesmässig trafik i Sverige, ska få utföra en ”tillfällig inrikestransport” i Sverige.

I båda fallen handlar det om polska åkerier vars bilar stoppades av polisen i region syd den första respektive andra februari. Och i samband med dessa kontroller fick de deponera ett förskott på 40.000 kronor.

Åkeri A menar i sitt yttrande att chauffören kört en internationell transport från Holland till Helsingborg och skälet till att han inte kunnat visa upp CMR-dokumentet var att detta lämnats i en släpvagn.

Till yttrandet bifogas ett CMR-dokument. Transportstyrelsen slår fast att åkeriet inte kunnat visa upp dokumentet vid kontroll och att man inte kunnat göra detta inom rimlig tid. De skriver att även om åkeriet kan visa bevismaterial i samband med yttrandet har åkeriet inte följt regelverket.

De noterar också att det saknas vissa uppgifter i det CMR-dokument som (sent om sider, reds anm) bifogades och bland annat då avsändarens namnteckning och ort och datum för övertagande av godset!

Åkeri B menar att man lossat i Målerås och därefter utfört tre cabotagetransporter enligt gällande regler. Att CMR-dokumentet inte kunde visas vid kontrollen berodde på misstag och missförstånd.

Även här noteras att föraren inte kunnat presentera de dokument som krävs, inom rimlig tid, vid kontroll. Transportstyrelsen noterar också att föraren, enligt polisen rapport, sagt att han lossat i Ystad. De anser också att förarens uppgifter vid kontrollen visar att han utfört fyra inrikestransporter i Sverige då bilen stoppades för kontroll.

Åkerierna har nu möjlighet att överklaga Transportstyrelsen beslut till Förvaltningsrätten.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*