annons
Hem » Artiklar » Sakta in – annars gör tekniken det

Sakta in – annars gör tekniken det

Yrkestrafiken måste bli bättre på att hålla hastigheten – annars tar tekniken över. Detta är i alla fall en vision som Trafikverket just nu tittar på. Myndigheten menar att yrkestrafiken är för dålig på att hålla fartgränserna och vill att tunga fordon ska kunna bromsas in automatiskt i vissa områden.

Enligt uppgifter från Göteborgsposten finns det planer på försök i Göteborg och Stockholm med lösningen och på sikt kan kommuner får rätt att ställa krav på sådan teknik i tunga fordon.

Bakgrunden till åtgärden är att utvecklingen när det gäller antalet dödade i trafiken har stannat upp under 2010-talet. Ett problem enligt Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon är den bristande respekten för hastighetsgränserna. Inte minst bland lastbilar och bussar.

Vid MHF:s årliga trafiksäkerhetskonferens i Tylösand sa hon enligt GP att tunga fordon som inte håller hastighetsgränserna bidrar till en trafikrytm där hastigheten höjs.

Hon hänvisade till en studie från i våras som Folksam gjorde i Stockholmstrakten vilken visade att hälften av yrkestrafikanterna körde fortare än tillåtet.

Införandet av tekniken som automatisk bromsar in fordon som kör för fort ligger på framtiden. Ett annat och snabbare alternativ som Trafikverket tittar på är att transportköparna ställer krav på att den som utför transporten följer hastighetsbegränsningarna.

Enligt Lena Erixon överväger Trafikverket att konkret vända sig till de stora transportköparna gällande detta. Tekniken för att se hur fort en transport kört finns redan – det gäller bara att följa upp och återkoppla menar Lena Erixon.

 

2 kommentarer

  1. Tekniken tar över i vilket fall som helst, det är bara en tidsfråga.

  2. Visst är fortkörning ett stort problem. Tekniken för den typ av utrustning som generaldirektör Lena Erixon här pratar om är inte långt borta, men man efterlyser statistik om i vilken omfattning som tunga lastbilar är inblandade i allvarliga olyckor och olycksorsaken i dessa fall.
    När det gäller utrustning för hastighetsövervakning skulle den – med fördel – också kunna monteras i alla fordon, och inte minst de lättare fordon som är specade för betydligt högre hastighet än vad som är tillåtet på allmän väg i Sverige. En regulator som ligger 10-20 km/timmen över den hastighet som gäller på den aktuella vägsträckan är då en tanke.

    Regtur

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*