annons
Hem » Artiklar » Sänk hastigheten och spara miljoner

Sänk hastigheten och spara miljoner

Trafikverkets årliga hastighetsmätning av yrkestrafiken visar att de företag som arbetat systematiskt och långsiktigt med hastighetsfrågan har gjort en besparing på drygt 80 miljoner kronor och 19 000 ton koldioxid.

Trafikverket arbetar för att fler ska hålla hastighetsgränserna och har därför satsat på att tillsammans med branscherna åkeri-, buss- och taxi och enskilda företag få ner hastigheterna. Resultatet från 2011 års hastighetsmätningar visar att Trafikverkets 65 utvalda samarbetsföretag håller de tillåtna hastigheterna bättre än övriga företag som registrerats i mätningarna.
    
    – Hastigheterna för tung trafik fortsätter nedåt och hastigheterna för trafiken totalt sett har gått ner ännu mer vilket innebär att det totalt sett ser mycket positivt ut, men det finns självklart fortfarande mycket att göra, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, i ett pressmeddelande.
    
    Mätningarna visar att de företag som arbetar systematiskt och långsiktigt med hastighetsfrågan når bättre resultat. Det företag som bäst lyckas hålla tillåten hastighet gör det med 94 procent. Detta kan jämföras med övriga företag som håller tillåten hastighet med 51 procent.
    
    Trafikverkets samarbetsföretag har släppt ut 19 000 ton mindre koldioxid och haft drygt 80 miljoner kronor lägre bränslekostnad än de övriga företagen i mätningen.
    
    Det finns många åtgärder som samarbetsföretagen har vidtagit för att hålla hastigheterna bättre, till exempel:
    
    utbildning
    uppföljning
    installation av stödsystem
    
    En aktiv företagsledning är också en viktig framgångsfaktor.
    
    – Varje fordon som kör för fort är ett problem. Varje förare utsätter sin omvärld för större fara och förbrukar mer bränsle än nödvändigt. Om yrkestrafiken höll hastighetsbegränsningarna skulle, enligt Trafikverkets bedömning, upp till 15 människoliv räddas och drygt 230 000 ton koldioxid sparas varje år. Samtidigt skulle företagen spara över 1,1 miljard kronor per år genom lägre bränsleförbrukning och mindre slitage på fordonen, säger Claes Tingvall.
    
    Fakta om mätningarna
    
    Mätningarna genomförs varje höst, sedan 2007. Mätningarna har till grund att ”fånga” aktörer, buss-, taxi- och lastbilsföretag som samverkar med Trafikverket gällande systematiskt förbättringsarbete av aktörernas hastighetsefterlevnad. Mätningarna genomförs med laserinstrument genom att man registrera logotyper på fordonen. I 2011- års mätning analyserades totalt 21 098 observationer.
    
    Exempel
    
    En fjärrlastbil (60 ton) som kör 10 000 mil/år och sänker sin hastighet från 89 km/h till 80 km/h minskar bränsleförbrukningen med nästan 0,4 liter per mil och därmed de årliga koldioxidutsläppen med drygt 6 ton. Dessutom ger det en ekonomisk besparing på drygt 26 000 kr/år*. För ett åkeri med 100 fordon ger det en årlig besparing på 600 ton koldioxid och 2 600 000 kr*.
    
    * Beräknat på en dieselkostnad av 12:50 kr/ liter
    

En kommentar

  1. Hej
    Jag kör buss, mest linje trafik. Tyvärr har bussbolaget gjort tidtabeller som i princip tvingar oss förare att köra på maxhastighet vilket inte alls är bra vare sig för våran egen arbetsmiljö, trafiksäkerheten, (vadå 0-vision) och inte misnt passagerarnas säkerhet OCH komfort.
    Jag tror man gjort dessa tabeller för att kunna pressa ur så mycket som möjligt ur förarna på kortast möjliga arbetstid.
    Dessutom är det skrämmande att man inte har sommar- resp vintertabeller. Nu skall vi köra i samma hastighet på vinter- och sommarvägar.

    Jag skulle vilja veta om det finns någon forskning just detta med att sänka hastigheten och ekonomiska vinster för bolagen. Vad kan man spara på att sänka från 90 till 85, eller till 80 km/h. Dels borde det bli skapliga vinster bla på drivmedel och slitage på fordonen.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*