annons
Hem » Notiser » Sanktionsavgift för mjölkbilsbolag står fast

Sanktionsavgift för mjölkbilsbolag står fast

Transportstyrelsen beslutade i januari 2016 att påföra ett transportbolag, ett mjölkbilsbolag, en sanktionsavgift på 100 000 kronor för överträdelser av förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare. Transportstyrelsens bedömning var att en företagskontroll inte gick att genomföra eftersom det fanns stora brister i det underlag som skickats in. Bolaget överklagade till Förvaltningsrätten i Falun och anförde bland annat att fem av bolagets sju fordon var undantagna från krav på färdskrivare eftersom transporterna omfattat mjölk från bonde till mejeri samt returer av restprodukter från mejeriet – vassle – till bondgårdar att omvandlas till djurfoder. För en av de övriga två bilarna fanns analoga färdskrivarblad och för den andra fanns en polisrapport om att bland annat de analoga färdskrivarbladen blivit stulna. Förvaltningsrätten ansåg dock att de fem aktuella fordonen omfattas av FKV:s regelverk samt att bolaget inte gjort vad som krävdes för att förhindra överträdelserna och påfördes därför sanktionsavgiften, berättar lexnova.se i ett nyhetsmeddelande. Även Kammarrätten i Sundsvall avslog senare bolagets överklagan och nu har Förvaltningsrätten avslagit överklagan.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*