annons
Hem » Artiklar » Scania i miljösamarbete med McDonalds

Scania i miljösamarbete med McDonalds

HAVI och Scania är nyckelleverantörer för distributionskedjan när McDonalds’s svarar upp mot ökade kundkrav på hållbara transporter, berättar Scania i en pressrelease. I Spanien ökar bolagen takten in den femårsplan som syftar till att minska koldioxidutsläppen från restaurangkedjans transporter.

McDonald’s logistiknätverk transporterar livsmedelsprodukter mer än 400 miljoner kilometer per år. Förutom att säkerställa att tusentals produkter varje dag kommer fram till McDonald’s restauranger i bästa möjliga skick, vill McDonald’s samarbeta med leverantörer och deras partners för att minimera miljöpåverkan från logistikverksamheten.

HAVI Spanien kommer att innan årets slut ha 14 gasdrivna fordon som ska leverera produkter till McDonald’s restauranger från HAVI:s distributionscenter i Madrid och Barcelona. 12 kommer att gå på flytande naturgas (LNG) och två kommer att gå på komprimerad naturgas (CNG. Tidigare har HAVI i Spainen haft två CNG lastbilar vilket ger en ny total på 16 gasfordon.

Lastbilarna är konstruerade för att i stort sett inte generera några luftföroreningar alls och att kraftigt minska koldioxidutsläppen i städer. LNG och CNG minskar koldioxidutsläppen med ungefär 20 procent. Tack vare användandet av gasmotorer blir McDonald’s logistikkedja framtidssäkrad för flytande och komprimerad biogas som kan blandas i naturgasen eller helt ersätta den. Detta möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90 procent* så snart biogaserna blir tillgängliga på den breda marknaden.

Tack vare tysta motorer och kylutrustning orsakar lastbilarna också betydligt mindre buller än konventionella distributionsfordon, vilket ytterligare minskar miljöpåverkan vid transporter i stadsmiljö. I Madrid kommer fordonen att vara utrustade med en speciell eldriven kylutrustning, vilket minskar koldioxidutsläppen och bullernivåerna ännu mer.

HAVIs och Scanias plan för grönare vägtransporter är i linje med MOVALT, ett spanskt regeringsinitiativ som syftar till att transformera vägtransportflottan till fordon med låga utsläpp. MOVALT stöder också McDonald’s initiativ Scale for Good som fokuserar på prioriterade områden för förändringar i livsmedelsbranschen avseende några av de största miljömässiga och sociala utmaningarna som världen står inför idag. Det inbegriper hållbara köttprodukter, familjefrågor, klimatförändringar, förpackningar och återvinning, samt möjligheter för ungdomar.

I mars 2018 blev McDonald’s det första restaurangföretaget i världen som möter den globala klimatförändringen genom att sätta upp ett mål för att kraftigt minska sina utsläpp av växthusgaser som är verifierat av Science Based Target.

I rollen som McDonald’s ledande logistikleverantör är HAVI medvetet om att man spelar en viktig roll när det gäller restaurangkedjans ansträngnigar på miljöområdet. Med detta i åtanke har HAVI samarbetat med Scania för att ta fram en femårsplan för att kraftigt minska koldioxidutsläppen och den övriga miljöpåverkan från McDonald’s logistikkedja. I Spanien utmanar de två bolagen gränserna ytterligare genom att öka användandet av alternativa bränslen för transportfordon.

– Innovation är absolut nödvändigt för vår resa på miljöområdet och vårt initiativ Scale for Good. Vårt arbete med företag som HAVI och Scania har en proaktiv inriktning när det gäller att hitta och implementera mer hållbara lösningar för distributionskedjan, vilket bidrar till vår globala strategi för distribution och hållbarhet, säger John Alves, Managing Director, McDonald’s Spain.

– Som McDonald’s ledande logistikleverantör är vi helt engagerade i att stödja Scale for Goodoch alla relaterade initiativ när det gäller hållbarhet. Vi vill vara en föregångare för en förändring mot nya standarder för transporter i stadsmiljö och att implementera specifika åtgärder som gynnar miljön och de samhällen där vi opererar, säger Rafael Gómez, Senior Vice President, Operations and Freight Management, HAVI.

– Det här partnerskapet är ett exempel på hur transportföretag, logistikleverantörer och lastbilstillverkare kan samarbeta för att leda skiftet mot ett hållbart transportsystem. Det är uppmuntrande att se hur fler och fler kunder, och kundernas kunder, kräver den här typen av lösningar, säger Sebastián Figueroa, Managing Director, Scania Iberia.

Den nitiioprocentiga minskningen av CO2 är beräknad av Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe)

 

Fakta om HAVI:

HAVI är ett globalt privatägt företag som fokuserar på innovation, optimering och hantering av ledande varumärkens distributionskedjor. HAVI samarbetar med företag för att ta itu med stora och små utmaningar i hela försörjningskedjan, från råvara till kund och de levererar tjänster inom supply chain management, förpackning, logistik och återvinning och avfall. HAVI grundades 1974 och sysselsätter över 10 000 medarbetare och har kunder i mer än 100 länder.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*