annons
Hem » Notiser » Självstyrande Volvo i Brasilien

Självstyrande Volvo i Brasilien

Volvo Lastvagnar har utvecklat en självstyrande lastbil som kan innebära ett betydande produktivitetslyft för de brasilianska sockerrörsodlarna. Lastbilen, som används för transport av nyskördade sockerrör, styrs med hög precision genom fälten för att inte skada de unga plantorna som ska bli nästa års skörd. Idag räknar man med att cirka fyra procent av skörden går förlorad på grund av att unga plantor körs över och marken pressas samman av fordonens tyngd. Det kan betyda tiotusentals dollar i uteblivna intäkter per bil och säsong.

I Maringá, en timmas flygresa väster om São Paulo, producerar Usina Santa Terezinha-koncernen socker och etanol från egna sockerrörsodlingar. De vidsträckta fälten har den senaste säsongen utgjort testområde för en av Volvo Lastvagnars prototyplastbilar. Den har tagits fram för att undersöka hur automatiserad körning kan göra det möjligt att undvika skador på mark och grödor och därmed bidra till en högre avkastning. Potentialen för större skördar är betydande – upp till tio ton per hektar och år.

– Med hjälp av Volvo Lastvagnars lösning får vi möjlighet att öka produktiviteten, inte bara vid en skörd, utan under sockerrörsplantornas hela livscykel, som är fem till sex år, säger Paulo Meneguetti, Usina Santa Terezinhas Finance and Procurement Director.

Med hjälp av en GPS-mottagare följer lastbilen en karta med koordinater genom sockerrörsfältet.

Idag skördas sockerrören med hjälp av skördemaskiner och manuellt styrda lastbilar, som kör jämsides med varandra i låg fart. När en lastbil är fullastad och åker iväg för att tömma sin last, kör nästa upp i höjd med skördemaskinen för att upprepa samma procedur. Den stora utmaningen för lastbilsföraren är att hålla samma hastighet som skördemaskinen och samtidigt oavbrutet koncentrera sig på att köra i de gamla hjulspåren för att inte skada de plantor som ska bli nästa års skörd.

Gyroskop garanterar att hela lastbilen styrs med stor precision och att den inte avviker mer än 25 mm från sin förutbestämda kurs.

Volvo Lastvagnar har löst problemet genom ett förarstödssystem som automatiserar styrningen. Det säkerställer att lastbilen alltid håller exakt rätt kurs, både när den kör till, bredvid och bort från skördemaskinen, så att inga plantor körs sönder. Med hjälp av GPS-mottagare följer lastbilen en koordinatbaserad karta över sockerrörsfältet. Två gyroskopenheter ser till att inte bara framhjulen utan hela fordonet styrs med hög precision och att det aldrig avviker mer än 25 mm i sidled från den fastställda kursen. Under pålastningen kan föraren välja att reglera hastigheten med hjälp av farthållare eller att gasa och bromsa manuellt. Genom att föraren avlastas från det koncentrationskrävande och uttröttande styrningsmomentet, blir det lättare att behålla fokus och arbeta mer avstressat och säkert under hela arbetspasset.

– Med den här lösningen kommer vi inom kort att kunna hjälpa våra kunder inom sockerrörsindustrin att öka sin produktivitet rejält. Samtidigt förbättrar vi förarnas arbetsförhållanden och säkerhet. Det kommer att göra arbetet attraktivare och underlätta rekryteringen av nya förare, säger Wilson Lirmann, President of Volvo Group Latin America.

I sommar övergår forskningsprojektet till produktutvecklingsfasen, där fler fordon ska testas i fält. Därefter är steget till kommersiell introduktion inte långt.

Föraren slipper de koncentrationskrävande momenten av körningen och kan istället fokusera och arbeta på ett mer avslappnat och säkert sätt genom arbetspasset.

Den självstyrande lastbilen för sockerrörstransporter är ett av Volvo Lastvagnars forsknings- och utvecklingsprojekt inom autonoma fordon som pekar på att självkörande lastbilar kan bli ett betydelsefullt bidrag till ökad transporteffektivitet och produktivitet. I synnerhet gäller det jordbruk, gruvor, hamnar och andra tydligt avgränsade och väl kontrollerade miljöer med en stor andel repetitiv körning. För närvarande testas också bland annat en självkörande lastbil för gruvdrift i Kristinebergsgruvan i norra Sverige, och en självkörande sopbil i Göteborg. Syftet är att utvärdera hur lösningar med olika grad av automatisering kan bidra till högre produktivitet, bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet.

Fakta

  • Fordon: självstyrande Volvo VM anpassad för sockerrörstransporter.
  • Automation: system med bland annat GPS-mottagare, dubbla gyroenheter (IMU), stegmotorenhet för styrning samt förardisplay.

Volvo Lastvagnars självkörande lastbil gör det möjligt att öka skörden av sockerrör upp till 10 ton per år.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*