annons
Hem » Artiklar » Skärpta regler för olaglig cabotagetrafik
Polisen spanar bland annat vid inpasseringskontrollerna i hamnarna

Skärpta regler för olaglig cabotagetrafik

Polisen kommer från den 17:e juli att få bättre verktyg i kampen mot olaglig cabotagetrafik. På ett regeringssammansträde i torsdags togs beslut om att ändra reglerna  så att de blir mer ändamålsenliga.

Sedan Transportstyrelsen i oktober 2016 publicerade sin vägledning så har det ju ställts krav på att en olaglig cabotagetransport ska uppfylla vissa kriterier för att det – enligt Transportstyrelsens mening – ska handla om just en olaglig cabotagetransport (som kan ge sanktionsavgift på 40.000 kronor) och inte misstänkt olaglig inrikestrafik.

Det senare betraktas som ett grövre brott, men eftersom åklagare saknar resurser och kompetens att utreda ett sådant brott gentemot ett åkeri från exempelvis Bulgarien så innebär det en fribiljett för det åkeri som kört olaglig cabotagetrafik i Sverige.

Regeringen slår i ett pressmeddelande fast att regeländringen ska göra det tydligare att sanktionsavgifter ska utfärdas om en lastbilstransport bryter mot EU:s bestämmelser i Sverige.

”Tillämpningen av den svenska regleringen om ansvar vid överträdelser av cabotagereglerna har visat sig vara för snäv och sanktionsavgifter har endast utfärdats i ett fåtal fall. Regeringen har lyssnat på den kritik som funnits och därför beslutat att justera bestämmelsen och göra den tydligare så att sanktionsavgifter lättare kan utfärdas vid regelöverträdelser”, skriver regeringen.

– Schyssta villkor inom transportbranschen är en prioriterad fråga för regeringen. Nu förtydligar vi reglerna så att det blir enklare att utfärda sanktionsavgifter.  Ordning och reda ska gälla på svenska vägar, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Beslutet tydliggör att sanktionsavgifter ska påföras om transporter utförs i strid med EU:s bestämmelser i Sverige, till exempel om transporterna har varit fler än tre och pågått i mer än sju dagar.

De nya bestämmelserna gäller från den 17 juli 2017 genom ändringar i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

 

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*