annons
Hem » Artiklar » Social dumping bland chaufförer och transportkriminalitet hänger ihop
Arkivbild

Social dumping bland chaufförer och transportkriminalitet hänger ihop

Det finns ett samband mellan transportkriminalitet och låg social hållbarhet bland utländska lastbilsförare i Sverige. Bristande kontroller, låg lön och social utsatthet är riskfaktorer för diesel- och godsstölder. Det framgår av aktuell forskning inom området som nyligen presenterats av docent Henrik Sternberg på Lunds Tekniska Högskola, (känd från Cabotagestudien) och Björn Lantz, docent i industriell ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola. Sveriges Åkeriföretag har tagit del av forskningen och skriver i ett pressmeddelande att det måste finnas ett gemensamt intresse i att företag gör rätt för sig.

– Sternberg och Lantz bekräftar den bild av branschen som vi har, nämligen att det rör sig om företag som inte lever upp till en lägstanivå av sociala villkor eller följer regelverken för cabotage och utstationering. Ett utländskt åkeri eller lastbilsförare är i sig ingen riskfaktor för kriminalitet, men allt för dåliga villkor är. Det är alltså fråga om företag som borde lagförts redan i hemlandet, säger John Woxström, juridiskt sakkunnig hos Sveriges Åkeriföretag, som menar att ökad myndighetssamverkan länder emellan kan bidra till att beivra den här typen av brott.

Genom att jämföra polisens register för gods- och dieselstölder med frivilligas inrapportering av lastbilars position, visar studien att förekomsten av utländska lastbilar från de nyare medlemsländerna i EU har samband med transportkriminalitet i form av stöld av gods och diesel. Henrik Sternberg och Björn Lantz framhåller att föreställningen om att själva förekomsten av utländska lastbilsförare skulle bidra till kriminalitet inte finner stöd i forskning utan endast är anekdotisk. Det är de åkerier vars lastbilar under lång tid befinner sig i Sverige, och som betalar låga löner till sina anställda som höjer risken för transportkriminalitet.

– Det är här vårt arbete med att få bort priskonkurrensen spelar en viktig roll. Spotmarknaden där lägsta pris styr bidrar till en negativ utveckling. Vi verkar för bättre förutsättningar för företag som vill göra rätt för sig och som erbjuder drägliga anställningar, och tror att sund kvalitetskonkurrens har positiva effekter – inte bara för våra medlemmar, utan även för samhället som helhet, säger Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*