annons
Hem » Notiser » Sverige trafiksäkrast i EU, men långt efter Norge

Sverige trafiksäkrast i EU, men långt efter Norge

Sverige har lägst trafikdödlighet i EU enligt nya siffror från EU-kommissionen, berättar Trafikverket i ett pressmeddelande. Analysen som verket gör är att nollvisionen och 2+1-vägar har bidragit till den stora minskningen. En analys som ger bra pr åt verkets insatser.

Antalet omkomna i trafiken i EU har minskat med 2 procent för andra året i rad. Största minskningen skedde i Estland där antalet dödsolyckor minskade med 32 procent. Men det är Sverige som har lägst trafikdödlighet i EU. Så såg det ut redan år 2010 och sedan dess har dödsfallen minskat.

Maria Krafft, måldirektör med ansvar för trafiksäkerhet på Trafikverket ger en mer nyanserad bild av bakgrunden.

– Det är framför allt tre faktorer som har haft stor betydelse för minskningen: säkrare fordon, förbättrad vägutformning kombinerat med hastighetsomställning och att säkerställa att hastighetsbegränsningarna efterlevs, säger hon.

Det intressanta är att ingenting sägs om att Norge hade två omkomna i trafiken under mars månad. Samma månad hade Sverige 23 döda i trafiken. 52 personer dog i den svenska trafiken under årets första tre månader, medan enbart 16 personer omkom i norsk trafik. Norge är inte ett EU-land och kunde alltså lämna utanför statistiken.

Trafikverket analyserar sina egna insatser som något mycket positivt men gör ingen analys av varför Norge lyckas så mycket bättre. Tänkbara förklaringar är att Norge har fler trafikpoliser och trafikkontrollanter längs vägarna, vilket ökar risken för rattonyktra att avslöjas, och att Norge ökade anslagen till vinterväghållningen dramatiskt samtidigt som man avgiftsbelagde dubbdäcken.

Så här lyder hela analysen från Trafikverket:

När det gäller vägutformningen handlar det bland annat om att man har minskat antalet bilkrockar i korsningar och mötesolyckor på större vägar genom nya cirkulationsplatser och fler mötesfria vägar, så kallade 2+1-vägar. Genom 2+1-vägarna har man på ett kostnadseffektivt sätt kunnat göra fler svenska vägar säkrare.

– 2+1-vägarna har räddat otroligt många liv, säger Maria Krafft.

För att hastighetsbegränsningarna ska efterlevas har man vidtagit åtgärder som att sätta upp trafiksäkerhetskameror och i städer utforma gatorna så att de stödjer föraren att hålla hastigheten.

Bulgarien och Rumänien är de EU-länder som hade flest antal trafikrelaterade dödsfall under 2017. Där omkom 96 respektive 98 per miljon invånare. I Sverige är motsvarande siffra 25 personer per miljon invånare.

Nollvisionen är en av de saker som har haft betydelse för den stora minskningen. När den antogs för drygt 20 år sedan hade Sverige mer än dubbelt så många trafikrelaterade dödsfall än i dag.

– Vi fick ett tydligt mål att samverka runt, där Trafikverket, polis, kommuner, SKL, försäkringsbolag, bilindustri med flera jobbar tillsammans. Vi har enats om vad vi ska fokusera på, vad som är mest prioriterat och jobbar enligt en plan, mot samma mål, säger Maria Krafft.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*