annons
Hem » Arkiv taggar: beställaransvar

Arkiv taggar: beställaransvar

Speditör åtalas inte för beställaransvar

För något år sedan skärptes reglerna för beställaransvar, men enligt rubriken i en så kallad interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) så anser Thomas Morell, som företräder SD i Riksdagen att det handlar om ”Beställaransvar utan verkan”. I interpellationen redogör han för ett fall där polisen stoppat en lastbil som brutit mot flera punkter i cabotagereglerna. Dessa medger att en ...

Läs mer »

Skärpt beställaransvar klubbat i riksdagen

Igår klubbade riksdagen igenom regeringens och Trafikutskottets förlag om skärpt beställaransvar. Förslaget innebär att beställaren av en transport får kontrollansvar. Förslagets lydnad i korta drag: ”Beställare som sluter avtal med en trafikutövare har också ansvaret att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Om en transport skett utan rätt tillstånd kan alla som har beställt den aktuella transporten ...

Läs mer »

Högre krav på beställaren och längre klampning

Det ska ställas högre krav på den som beställer transporter, därför ska transportköparen ansvara för att kontrollera att transporten är laglig. Detta föreslår regeringen i en lagrådsremiss.  Regeringen föreslår också att tiden för att klampa ett fordon ska förlängas från 24 timmar till 36 timmar. Båda förslagen är enligt ett pressmeddelande en del av regeringens arbete med att skapa ordning ...

Läs mer »

Inköpsrådet tar upp beställaransvaret

Inköpsrådet jobbar med stöd och information när det gäller upphandling och uppföljning av densamma. De har publicerat en artikel som belyser problemen inom åkerinäringen, som beskrivs ”förhållandevis vild”, och vad som gäller i transportstyrelsens förslag om skärpta krav där beställaransvaret blir tydligare och kontrollen av regelefterlevnaden skärps. – Med vårt förslag ska alla transportköpare kunna bli ansvariga även när en ...

Läs mer »

Tuffare krav på beställaren

Snart kan det bli svårare för beställare att svära sig fria från ansvar för olagliga transporter genom att sälja vidare i flera led. Transportstyrelsen har idag lämnat in en rapport om viktiga frågor inom yrkestrafiken till regeringen och ett av förslagen är att skärpa beställaransvaret. Transportstyrelsen föreslår skärpta krav på beställare för att på så sätt öka regelefterlevnaden inom yrkestrafiken ...

Läs mer »

Ingen fälld för brott mot reglerna om beställaransvar

Transportstyrelsen delrapporterar nu ett uppdrag om beställaransvar för yrkestrafik på väg till regeringen. Transportstyrelsen fortsätter att utreda hur en ändamålsenlig reglering skulle kunna se ut, men kan redan nu konstatera att de regler som redan finns kan användas på ett bättre sätt än idag. Transportstyrelsen ser att den uppfattning vi presenterade i den förra delrapporten (mars 2016), om hur reglerna ...

Läs mer »

Beställaransvar för hela kedjan inget för Transportindustriförbundet

Transportindustriförbundets vd Göran Arkler tycker det är orimligt med ett beställaransvar för hela transportkedjan. Han menar att ansvaret ska sträcka sig högst till ett led i taget. Detta säger han i en intervju med tidningen Transportarbetaren om social dumping, pressade priser och speditörernas ansvar. På frågan om hur Transportindustriförbundet ser på beställaransvaret som just nu utreds av transportstyrelsen svarar Göran ...

Läs mer »

Beställaransvar diskuterades

Igår diskuterades delar av en av regeringen begärd utredning gällande yrkestrafikfrågor. Fokus låg på beställaransvaret. Transportstyrelsen hade tagit initiativet till diskussionen och inbjudna var representanter för bransch- och fackförening, kontrollmyndigheter samt Arbetsmiljöverket. Enligt information på Sveriges Åkeriföretags hemsida är Transportstyrelsens underlag bristfälligt och det behövs ytterligare underlag för att man ska kunna göra en sammanfattande slutredovisning. Transportstyrelsen arbetar mot en ...

Läs mer »