annons
Hem » Arkiv taggar: kilometerskatt

Arkiv taggar: kilometerskatt

SÅ välkomnar nya förslaget om vägslitageskatt

På fredagen presenterade regeringen ett förslag på ny inriktning av beskattning av tung lastbilstrafik. Sveriges Åkeriföretag välkomnar förslaget och noterar att det är i linje med den rekommendation branschorganisationen gett. En mer träffsäker beskattning av tung trafik kan också bidra till lägre koldioxidutsläpp. – Det är ett framsynt förslag, och differentieringen utefter trafikintensitet och geografi gör att timmertransporter och stora ...

Läs mer »

Nytt förslag om kilometerskatt

Finansdepartementet remitterade i fredags en promemoria om en ny inriktning för att ersätta dagens tidsbaserade vägavgift med en vägslitageskatt. Skatten ska jämna ut konkurrensvillkoren mellan svenska och utländska åkare genom att de betalar samma skatt på lika villkor enligt ett pressmeddelande. Vägslitageskatten ska baseras på satellitpositionering. Uppbyggnaden av det tekniska systemet kommer också att ge information om transporterna i landet ...

Läs mer »

Kilometerskatten på G – igen

Regeringen har åter igen lyft frågan om en vägslitageavgift och lagt ut ett uppdrag om utredning till Skatteverket, Transporstyrelsen och Trafikverket. Så sent som för några månader sedan drog man tillbaka ett tidigare förslag som mötte hård kritik från flera håll – bland annat för att det skulle missgynnade jordbruk, skogsbruk och landsbygd. I det nya förslaget hoppas man kunna ...

Läs mer »

SÅ: ”Orealistiska förslag i vägslitageutredningen”

Regeringens utredare lämnade på tisdagen över sin utredning om vägslitageskatt, som redan avfärdats av ansvarigt statsråd, finansminister Magdalena Andersson.  Lastbilar om minst 12 ton var aktuella i förslaget och skattenivån skulle motsvara mellan 3,8–16,9 kronor per mil, beroende på lastbilens egenskaper, och föreslogs omfatta både statliga och kommunala vägar.   – Sveriges Åkeriföretag tycker det är bra att regeringen har ...

Läs mer »

SÅ positiva till slopad kilometerskatt

På söndagen meddelade regeringen att man backar om den hårt kritiserade kilometerskatten. Skatten skulle ha inneburit att en avgift om mellan 10 – 12 kronor per mil beroende av fordonets storlek och euroklass, men reservation för att den även kunde ha blivit högre än så. Utredningsförslaget som skulle ha presenterats idag, den 28 februari av särskilde utredaren Vilhelm Andersson, har fått ...

Läs mer »

Kilometerskatten stoppas

I morgon tisdag skulle utredningsförslaget om vägslitageskatt ha lämnats över till regeringen. Nu backar dock regeringen och har bestämt sig för att ta fram ett reviderat förslag. Det blir således ingen kilometerskatt den närmaste tiden. Enligt uppgifter som TT rapporterat till medier under söndagen bedömer finansminister Magdalena Andersson att det nuvarande förslaget skulle riskera svenska åkeriers konkurrenskraft. Regeringen ska nu ...

Läs mer »

Nordliga protester mot kilometerskatten

Norrbottens elva största aktörer inom transportbranschen protesterar mot kilometerskatten och andra avståndsrelaterade skatter så som farledsavgifter, banavgifter och ökad bränsleskatt. Aktörerna, som ingår i Norrbottens logistikråd, menar att de samlade pålagorna riskerar äta upp 90 procent av årsresultatet. ”Ökade skatter måste utformas utifrån en lika fördelningsprincip så att företag med längst avstånd till marknaden inte ensamt får bära den tyngsta ...

Läs mer »

Socialdemokraterna svarar om vinterväghållning och vägslitageskatt

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flertal artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början av vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det oväntade svaret att ...

Läs mer »

Vänsterpartiet svarar om vinterväghållning, utlandsregistrering och vägslitageavgift.

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flertal artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början av vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det oväntade svaret ...

Läs mer »

Liberalerna om våra vintervägar, kilometerskatten och tullar

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flertal artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början av vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det oväntade ...

Läs mer »

Moderaterna svarar om vinterväghållning, utlandsregistrerad lastbilar och kilometerskatt

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flertal artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början va vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det oväntade ...

Läs mer »

Trailers enkät till politikerna om vinterväghållningen

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flesta artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början va vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det ...

Läs mer »

Bil Sweden: Underbeskattning motiverar kilometerskatt

Skatten som tas ut av den tunga trafiken ligger på en lägre nivå än de kostnader den tunga trafiken förorsakar. Detta enligt ny forskning utförd av VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) som Bil Sweden skriver om i ett pressmeddelande. Enligt Bil Sweden är dock marginalskatterna som bilister tvingas betala betydligt högre än de skador biltrafiken åstadkommer samhället. I arbetet, som ...

Läs mer »

Oroad att kilometerskatten drabbar näringslivet

Anders Åkesson (C), infrastrukturpolitisk talesperson och riksdagsledamot från Kalmar, har i dag begärt IP-debatt mot finansminister Magdalena Andersson (S) med anledning av de många olika turerna runt kilometerskatt för tunga lastbilar, skogs- och livsmedelstransporter med mera. Han vill veta på vilka grunder regeringen hävdat att skatten inte ska få skada näringslivet – när det finns goda belägg för att det ...

Läs mer »

(C): ”Kilometerskatt kan kosta skogsindustrin miljardbelopp”

Regeringens planerade kilometerskatt ser ut att bli minst tian högre mot tidigare aviserade 14 kronor. Detta har lett till kritik från flera partier. Anders Åkesson, Centerpartiets infrastrukturpolitiska talesperson, menar att det är en eftergift från Socialdemokraterna till Miljöpartiet. Han skriver i dag i Aftonbladet om den tilltänkta kilometerskatten. – Förslaget är uppåt väggarna tokigt och dessutom rakt igenom enbart fiskalt. För mig ...

Läs mer »