annons
Hem » Arkiv taggar: Klampning

Arkiv taggar: Klampning

Skånepolisen klampade cabotagebrott

Trafikpolisen i nordvästra Skåne håller ett vakande öga på den tunga trafiken längs bland annat E4. Förra veckan stoppades tre ekipage som brutit mot cabotagereglerna. Ett av fordonen klampades då betalningen inte kunde säkras på plats. Överträdelser straffas med en sanktionsavgift på 40 000 kr.  

Läs mer »

Även svenska polisen fick stopp på fuskare

Polisens Trafikgrupp 4 i Skara stoppade den 11 juni, strax efter kl. 20.00, en dragbil med en svenskregistrerad trailer. Föraren hade inget förartillstånd med sig och kunde inte heller bevisa att dragbilen kommit in i landet med en internationell transport. Transporten rapporterades för otillåtet cabotage och föraren fick böter p.g.a att föraren inte kunde visa upp sitt förartillstånd. Dragbilen var ...

Läs mer »

Skärpt beställaransvar klubbat i riksdagen

Igår klubbade riksdagen igenom regeringens och Trafikutskottets förlag om skärpt beställaransvar. Förslaget innebär att beställaren av en transport får kontrollansvar. Förslagets lydnad i korta drag: ”Beställare som sluter avtal med en trafikutövare har också ansvaret att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Om en transport skett utan rätt tillstånd kan alla som har beställt den aktuella transporten ...

Läs mer »

Högre krav på beställaren och längre klampning

Det ska ställas högre krav på den som beställer transporter, därför ska transportköparen ansvara för att kontrollera att transporten är laglig. Detta föreslår regeringen i en lagrådsremiss.  Regeringen föreslår också att tiden för att klampa ett fordon ska förlängas från 24 timmar till 36 timmar. Båda förslagen är enligt ett pressmeddelande en del av regeringens arbete med att skapa ordning ...

Läs mer »

Klampning i 36 timmar på remiss

Näringsdepartementet har remitterat en promemoria med förslag som innebär att polisen och tullen ska kunna klampa fordon i upp till 36 timmar om exempelvis cabotagereglerna överträtts. Detta ska leda till att fler företag som begår överträdelser faktiskt betalar de sanktionsavgifter som de fått.   Sedan 2015 gäller lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Enligt lagen kan Polismyndigheten och ...

Läs mer »

Klampad åkare vägrar betala

Strax före sju igår kväll klampade den tunga gruppen i Stockholm en lastbil från ett lettiskt åkeri som misstänks för olaglig cabotagetrafik i Sverige. Bakom den tvåaxlade Volvo hängde en trailer med byggelement då ekipaget vinkades in för kontroll vid Kungens Kurva. Via frakthandlingar och färdskrivare gick man igenom hur bilen kört sedan den kom in i Sverige den 15:e ...

Läs mer »

Klampning ger effekt

Risken att bli klampad har en preventiv effekt. Det menar Transportstyrelsen som inte finner någon anledning att förändra nuvarande regelverk. Däremot finns det behov att se över tolkningen av reglerna kring cabotage och sanktionsavgifter.   Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag följt upp effekterna av genomförda reformer inom yrkestrafiken på väg. Den 2 maj redovisade Transportstyrelsen sitt uppdrag till regeringen.   ...

Läs mer »

Färre klampningar kan bli följd av ny dom

En EU-dom nyligen i Ungern kan få till följd att polisens möjlighet till klampning av lastbilar minskar. Enligt norska Transportmagasinet menar domen att åkeriägare inte ska drabbas av fel begångna av chaufförerna. Det handlar alltså om de fall då polisen klampar lastbilar till följd av att chauffören begått ett lagbrott. Det kan exempelvis handla om brott mot kör- och vilotiderna ...

Läs mer »

Lastbil klampad i Örebro

Vid 16-tiden på söndagen stoppade polisen i Örebro en utländsk lastbil vid Sickelsta rastplats. Enligt nättidningen Örebro Tribune rådde det oklarheter kring transportens godsdeklaration. En straffavgift utfärdades samtidigt som transporten hindrades från fortsatt färd genom klampning.

Läs mer »

Totalvikt 74 ton, längre klampning och mildare körtidsregler

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att komplettera lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd så att stoppet kan bestå i längre tid än 24 timmar.. Riksdagen har även behandlat motioner om yrkestrafik och taxi. Riksdagen gav tre uppdrag, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Riksdagen uppmanade regeringen att snabbt behandla frågan om åtgärder för att kunna stoppa ett fordon ...

Läs mer »

Klampning till böter betalts

”Klampning på låtsas” har ju inrikesminister Anders Ygemann (s) kallat dagens system där ett fordon kan klampas i maximalt 24 timmar. I eftermiddag väntas hela riksdagen ställa sig enig bakom en motion som innebär att klampning ska bestå tills böter och avgifter har betalts. Det är Andreas Carlsson (kd) som skrivit motionen. – Om chauffören kan fortsätta att köra efter ...

Läs mer »

TU: Klampa längre!

Trafikutskottet vill göra det möjligt att klampa fordon längre än de 24 timmar som är aktuellt idag exempelvis vid brott mot cabotagereglerna. I november 2014 fattade riksdagen beslut om att en polis eller tulltjänsteman tillfälligt ska kunna hindra ett fordon från fortsatt färd genom exempelvis klampning. Riksdagen uppmanade då samtidigt regeringen att utreda om ett fordon ska kunna stoppas i ...

Läs mer »

Tiotalet fordon klampade

Polisen berättar i en intervju med nyteknik.se att man hittills klampat ett tiotal fordon och att det oftast handlat om för tung last. I måndags kunde en utländsk lastbil hållas kvar med hjälp av klampning efter en kontroll på E4 i vid Armsjön. Detta då föraren saknade tillstånd att köra transporter i Sverige. Polisen sa till svt.se att de räknar med att lastbilen blir stående ...

Läs mer »

Vill se ett beställaransvar

En stor eloge till polisen som gör ett jättebra jobb efter de nya förutsättningar som de fått! Vi hoppas att det finns politiker som också läser och beaktar det som följer härefter! Och nu angående kvarhållande klampade bilar då cabotagebrott är uppenbart!! Det måste ju vara så att hela fordonet t.ex. dragbil inkl. trailer kvarhålls tills sanktionsavgift betalats och därefter ...

Läs mer »

Stoppad färd även i Skåne

UPPDATERAD: Nu har även en lastbil i Skåne hållits kvar i enlighet med den nya lagen från 1 mars om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Det var poliser vid trafiksektionen i Malmö som stoppade en tjeckisk lastbil som bröt mot omkörningsförbudet på E6 mellan Malmö och Helsingborg. Vid en kontroll kunde man konstatera att chauffören dessutom vid ett flertal ...

Läs mer »