annons
Hem » Arkiv taggar: Politik (sida 2)

Arkiv taggar: Politik

Ökat underhåll i regeringens plan för infrastrukturen

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor där järnvägen får största delen av kakan. När det gäller vägtransporter lyfter man särskilt fram en ökad satsning på vägunderhåll samt skapandet av ett vägnät för BK4. 16,3 miljarder ska gå till så kallat bärighetsåtgärder. Regeringen gör enligt ...

Läs mer »

Skärpt beställaransvar klubbat i riksdagen

Igår klubbade riksdagen igenom regeringens och Trafikutskottets förlag om skärpt beställaransvar. Förslaget innebär att beställaren av en transport får kontrollansvar. Förslagets lydnad i korta drag: ”Beställare som sluter avtal med en trafikutövare har också ansvaret att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Om en transport skett utan rätt tillstånd kan alla som har beställt den aktuella transporten ...

Läs mer »

Moderatledaren rör upp känslorna bland chaufförer

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson säger i en intervju med Aftonbladet om sina första 100 dagar som partiledare att svenska folket måste vara beredda på att jobba fram till man blir 75 år. – Om vi lever så länge som vi gör nu så måste vi tänka till ganska rejält och det kommer att få konsekvenser, säger han i intervjun. Han ...

Läs mer »

Klampning i 36 timmar på remiss

Näringsdepartementet har remitterat en promemoria med förslag som innebär att polisen och tullen ska kunna klampa fordon i upp till 36 timmar om exempelvis cabotagereglerna överträtts. Detta ska leda till att fler företag som begår överträdelser faktiskt betalar de sanktionsavgifter som de fått.   Sedan 2015 gäller lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Enligt lagen kan Polismyndigheten och ...

Läs mer »

Fler utbildningsplatser till chaufförsjobbet

Rapporterna om brist på lastbilschaufförer duggar tätt och för några veckor sedan frågade moderate riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz vad arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) hade för planer för att åtgärda detta. I sitt svar meddelar Ylva Johansson bland annat att regeringen i sin budgetproposition anslagit 66 miljoner under 2018 – och årligen där efter – för att skapa fler utbildningsplatser ...

Läs mer »

Tuffare tag mot oseriösa transporter

cabotage, trafik, motorväg

Oseriösa åkerier måste stoppas. Fler poliser och bättre kunskap hos myndigheterna är lösningen. Åtminstone enligt centerpartisterna Per Lodenius och Staffan Danielsson som i veckan lämnat in en enskild motion som kräver att villkoren för vägtransporter prioriteras och förbättras. I sin motion skriver politikerna att det finns regelverk såväl gällande vilket skick lastbilarna ska vara i och chaufförernas utbildning och kunskap, ...

Läs mer »

M kräver svar om bristen på arbetskraft

Den moderata riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz undrar vad regeringen gör för att åtgärda bristerna på arbetskraft inom åkerinäringen. Hon väcker ärendet i en skriftlig fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Jessica Rosencrantz konstaterar att det kommer att saknas mellan 30 000 och 40 000 förare år 2030 enligt branschens uppskattningar. Hon skriver: ”Den svenska åkerinäringen har under flera år haft ...

Läs mer »

Video: Politikerdebatt: Vägval 2018

T.I.A. arrangerade i lördags en politikerdebatt med förhoppning om att få fram ett svar på politikernas syn på problemen i dagens åkerinäring och vilka lösningar man vill lyfta fram. Här är ett kort bildspel från debatten med några av riksdagspolitikernas synpunkter.

Läs mer »

Djurrättsorganisationer vill stoppa långväga djurtransporter

Över 20 djurrättsorganisationer har gått samman i ett så kallat medborgarinitiativ för att stoppa långväga djurtransporter. På drygt ett år har man samlat in över en miljon namnunderskrifter för att tvinga EU att ta upp frågan. Enligt ett pressmeddelande från Djurens Rätt som är en av organisationerna som vill stoppa transporterna är det över 1 miljard fjäderfä och 37 miljoner ...

Läs mer »

Lastbilskapningar diskuterades på ministerrådsmöte

EU:s transportministrar träffades på rådsmöte i Luxemburg 8 juni. Sverige lyfte då frågan om terroristhandlingar vid vägtransporter. – Nu när det blivit tydligt att fordon används av terrorister anser jag att vi transportministrar också måste diskutera säkerhetsfrågor kopplade till transporter, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Enligt information från regeringskansliet diskuterade transportministrarna också för första gången EU-kommissionens åtta nya lagförslag på vägtransportområdet, ...

Läs mer »

Centern kritisk till regeringens BK4-förslag

Regeringen vill tillåta lastbilar på 74 ton på ett begränsat vägnät. Nu vill Centerpartiet ta initiativ i trafikutskottet för att förslaget ska genomföras fullt ut och omfatta hela landet.   – Trots att regeringen vet att tyngre lastbilar är mer klimatsmarta väljer man en halvmesyr, säger Anders Åkesson (C), trafikpolitisk talesperson, i ett pressmeddelande.   De nya reglerna ska gälla ...

Läs mer »

Finansministern vill få bättre kontroll av utländska åkerier

Systemet med att använda sig av utländska åkerier, inhyrda låglönechaufförer och underleverantörer i flera led gör det svårt för Skatteverket att kontrollera att alla inblandade betalar skatt. Man vet också att det är många i branschen som fuskar med skatten. Enligt Svenska Dagbladet visar en utredning Skatteverket gjort att 39 åkerier av 49 fick en skattehöjning på sammanlagt runt 44 ...

Läs mer »

Osäkra rastplatser en fråga för Ygeman

Den bristande säkerheten på svenska rastplatser har blivit ett aktuellt ämne i riksdagsarbetet. Det är den moderate politikern Lars-Arne Straxäng som ställt en skriftlig fråga till inrikesminister Anders Ygeman (S) om denne tänker vidta några åtgärder för att förbättra säkerheten på landets rastplatser. Straxäng hänvisar till nyhetsrapportering från SVT Nyheter om den oro som finns bland många lastbilschaufförer för hot, ...

Läs mer »

Ygeman: Brott inom yrkestrafiken koncentreras till två åklagarkammare

Från och med nästa år kommer kvalificerade ärenden som gäller brott i yrkestrafik på väg, såsom ärenden som rör fusk inom åkeribranschen, att koncentreras till två åklagarkammare; Östersund och Karlskrona. Detta framgår av det svar från inrikesminister Anders Ygeman på moderate riksdagsmannen Sten Bergheden frågade för några dagar till Ygeman om denne tänkte vidta åtgärder för att öka samarbetet och ...

Läs mer »

S-politiker: Kombidirektivet bidrar till olaglig inrikestrafik

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Marianne Pettersson tycker att kombidirektivet bör ses över och hon har lämnat in en fristående motion i ärendet. I motionen skriver hon att det nuvarande direktivet är otydligt och att utnyttjandet av detta snedvrider konkurrensen inom åkerinäringen. ”Enligt Kombidirektivet får åkerier från andra EU-länder fritt konkurrera på den svenska marknaden i de fall då godset lastas från ...

Läs mer »