annons
Hem » Arkiv taggar: Politik (sida 3)

Arkiv taggar: Politik

Bergheden pressar Ygeman om rattonykterhet

Moderaten Sten Bergheden pressar inrikesminister Anders Ygeman (S) om nykterhetskontroller.  Bergheden har skrivit en interpellation till Ygeman där han frågar vad inrikesministern avser göra för att antalet olyckor orsakade av rattonykterhet ska minska. Han undrar också om Ygeman tycker att polisledningen prioriterar sina resurser på rätt sätt. Slutligen undrar Bergheden också vad statsrådet tänker göra för att antalet nykterhetskontroller utförda ...

Läs mer »

Förbud mot tung trafik skjuts fram

För att minska antalet tunga fordon som passerar genom Hässleholms stad planerar kommunen ett antal åtgärder. Genomförandet var planerat till att gälla från den 1 april i år men skjuts nu fram, dock max sex månader. På den tiden ska drabbade företag bland annat hinna lägga om sina rutter. Enligt ett pressmeddelande från Hässleholms kommun orsakar det stora antalet tunga ...

Läs mer »

Inga nya åtgärder för ökad användning av biobränsle

Regeringen har inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder för att öka användning av biobränsle än det förslag på sänkt skatt för etanol och Fame som kom i mitten av mars. Detta framgår i ett skriftligt svar från finansminister Magdalena Andersson (S) på en fråga från den moderate riksdagsmanen Johan Hultberg. Hultberg lämnade den 11 mars in en skriftlig ...

Läs mer »

Inga ytterligare åtgärder om vinterdäck

I slutet av februari ställde moderate riksdagspolitikern Sten Bergheden en skriftlig fråga till Infrastrukturminister Anna Johansson (S) där han undrade om hon tänkte ta initiativ till ytterligare krav på vinterdäck på lastbil än dagens regelverk. Anna Johansson har nu svarat. I sitt svar redovisar Anna Johansson för dagens regelverk som kräver vinterdäck på drivaxeln på tunga lastbilar, tunga bussar samt ...

Läs mer »

Finansministern pressas om skatten på biodrivmedel

Finansminister Magdalena Anderssons (S) pressas nu på svar om hur regeringen tänker hantera skatten på biodrivmedel. Det är centerpartiets Per Åsling som lämnat in en skriftlig fråga till finansministern där han undrar om hon tänker ta initiativ till en revidering av de beräkningar som ligger till grund för skatten på biodrivmedel. Han frågar även om Magdalena Anderssons syn på Sveriges ...

Läs mer »

Regeringens budgetåtgärd ökar Trafikverkets räntekostnad

I onsdagens Göteborgs-Posten framgick det att årets intäkter från trängselskatten i Göteborg går till regeringens budget och att Trafikverket får låna pengar till investeringar i Göteborg så som Västsvenska paketet. Kommunalråd Johan Nyhus (S) sade sig vara besviken. – Vi hade velat bli vidtalade, få informationen. Det är viktigt med tanke på hur debatten varit i Göteborg. Nu får regeringen ...

Läs mer »

Region Blekinge kräver bättre infrastruktur i Sydsverige

Sverige måste rusta sin infrastruktur i Sydsverige för att göra transporter till och från svenska företag och svensk industri hållbara och konkurrenskraftiga. Det menar Region Blekinges styrelse i ett yttrande till Näringsdepartementet över Trafikverkets förslag till planeringsunderlag för infrastrukturen 2018-2029. I ett pressmeddelande skriver man att en väsentlig del av svensk import och export passerar Sydsverige och att den ökande ...

Läs mer »

Trafikutskottet föreslår översyn av Transportstyrelsens avgifter

Trafikutskottet anser att det finns brister i Transportstyrelsens avgiftssystem som framför allt drabbar mindre företag. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en generell översyn av myndighetens tillsynsavgifter. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. Transportstyrelsens verksamhet finansieras framför allt med avgifter. Det kan handla om en privatperson som får ett körkortstillstånd eller en yrkesförare som ...

Läs mer »

Alliansen kräver långsiktiga villkor för biodrivmedel

På fredagen lämnade Alliansen in kompletterande förslag till regeringens proposition ”Anläggningsbesked för biodrivmedel”. Alliansens förslag syftar enligt ett pressmeddelande till att säkerställa teknikneutralitet och långsiktighet för användning och produktion av biodrivmedel i Sverige. Regeringen har lagt en proposition på riksdagens bord som Alliansen menar kraftigt begränsar möjligheten för användning och produktion av biodrivmedel. Alliansen är starkt kritiska till regeringens inställning ...

Läs mer »

Bergheden kräver svar om överfulla rastplatser

I tisdags ställde moderata riksdagsledamoten och tillika medlem i Trafikutskottet Sten Bergheden en så kallad ”skriftlig fråga” till justitie- och migrationsministern Morgan Johanssons (S). Frågan gällde överfulla och stängda rastplatser. ”Enligt tidningsuppgifter håller våra rastplatser på att tas över av EU-migranter som bosätter sig på rastplatserna. Detta innebär att när yrkestrafiken ska hålla sina lagstadgade kör- och vilotider är detta omöjligt, ...

Läs mer »

Låg prio för cabotagekontroll

I den utredning som polisen själva gjort, ”Slutrapport översyn av polisens trafikverksamhet” har frågor om resurser för att uppfylla EU-direktiv tagits upp. Även trafiksäkerhetsarbetet och nollvisionen väntas, som sig bör, få en hög prioritet i trafikpolisens framtida arbete. Däremot har inte frågan om kontroll av cabotagetrafik och olaglig yrkesmässig trafik, som ju är en stor och viktig fråga för landets ...

Läs mer »

Osäker juridik kring tyngre lastbilar

I sommar blir det tillåtet med lastbilsekipage på 64 ton och det finns planer för att höja högsta tillåtna vikt till 74 ton. Trots detta saknar Sverige tillstånd från EU att införa egna viktgränser. I princip är det 40 ton som gäller enligt Transportindustriförbundets chefsjurist Tommy Pilarp. – Tyngre lastbilar oroar framförallt alpländerna inom EU, som Österrike och Frankrike, vilket ...

Läs mer »

Flexiblare kör- och vilotidsregler

Kör- och vilotiderna kan bli flexiblare. Även om reglerna inom EU är de samma i alla medlemsstater tolkas reglerna olika. I Danmark är det enligt uppgifter från trafikutskottet exempelvis tillåtet med avvikelser på fem procent innan böter eller sanktionsavgifter ges. Nu vill trafikutskottet ha liknande tolkning i Sverige. ”För att inte Sverige ska tappa konkurrenskraft bör regeringen få i uppdrag ...

Läs mer »

Snabbare takt mot 74 ton

Från och med den 1 juni 2015 kommer viktgränsen för lastbilar att höjas till 64 ton. Trafikutskottet anser dock att det är viktigt att viktgränsen för lastbilar höjs ytterligare. Detta för att främja ett effektivt transportsystem som kan möta industrins och företagens behov. Utskottet har efter motioner från Allianspartierna beslutat ge regeringen uppdraget att snabbt utarbeta regler så att en ...

Läs mer »

TU: Klampa längre!

Trafikutskottet vill göra det möjligt att klampa fordon längre än de 24 timmar som är aktuellt idag exempelvis vid brott mot cabotagereglerna. I november 2014 fattade riksdagen beslut om att en polis eller tulltjänsteman tillfälligt ska kunna hindra ett fordon från fortsatt färd genom exempelvis klampning. Riksdagen uppmanade då samtidigt regeringen att utreda om ett fordon ska kunna stoppas i ...

Läs mer »