annons
Hem » Arkiv taggar: Politik (sida 4)

Arkiv taggar: Politik

Bergheden kräver svar om överfulla rastplatser

I tisdags ställde moderata riksdagsledamoten och tillika medlem i Trafikutskottet Sten Bergheden en så kallad ”skriftlig fråga” till justitie- och migrationsministern Morgan Johanssons (S). Frågan gällde överfulla och stängda rastplatser. ”Enligt tidningsuppgifter håller våra rastplatser på att tas över av EU-migranter som bosätter sig på rastplatserna. Detta innebär att när yrkestrafiken ska hålla sina lagstadgade kör- och vilotider är detta omöjligt, ...

Läs mer »

Låg prio för cabotagekontroll

I den utredning som polisen själva gjort, ”Slutrapport översyn av polisens trafikverksamhet” har frågor om resurser för att uppfylla EU-direktiv tagits upp. Även trafiksäkerhetsarbetet och nollvisionen väntas, som sig bör, få en hög prioritet i trafikpolisens framtida arbete. Däremot har inte frågan om kontroll av cabotagetrafik och olaglig yrkesmässig trafik, som ju är en stor och viktig fråga för landets ...

Läs mer »

Osäker juridik kring tyngre lastbilar

I sommar blir det tillåtet med lastbilsekipage på 64 ton och det finns planer för att höja högsta tillåtna vikt till 74 ton. Trots detta saknar Sverige tillstånd från EU att införa egna viktgränser. I princip är det 40 ton som gäller enligt Transportindustriförbundets chefsjurist Tommy Pilarp. – Tyngre lastbilar oroar framförallt alpländerna inom EU, som Österrike och Frankrike, vilket ...

Läs mer »

Flexiblare kör- och vilotidsregler

Kör- och vilotiderna kan bli flexiblare. Även om reglerna inom EU är de samma i alla medlemsstater tolkas reglerna olika. I Danmark är det enligt uppgifter från trafikutskottet exempelvis tillåtet med avvikelser på fem procent innan böter eller sanktionsavgifter ges. Nu vill trafikutskottet ha liknande tolkning i Sverige. ”För att inte Sverige ska tappa konkurrenskraft bör regeringen få i uppdrag ...

Läs mer »

Snabbare takt mot 74 ton

Från och med den 1 juni 2015 kommer viktgränsen för lastbilar att höjas till 64 ton. Trafikutskottet anser dock att det är viktigt att viktgränsen för lastbilar höjs ytterligare. Detta för att främja ett effektivt transportsystem som kan möta industrins och företagens behov. Utskottet har efter motioner från Allianspartierna beslutat ge regeringen uppdraget att snabbt utarbeta regler så att en ...

Läs mer »

TU: Klampa längre!

Trafikutskottet vill göra det möjligt att klampa fordon längre än de 24 timmar som är aktuellt idag exempelvis vid brott mot cabotagereglerna. I november 2014 fattade riksdagen beslut om att en polis eller tulltjänsteman tillfälligt ska kunna hindra ett fordon från fortsatt färd genom exempelvis klampning. Riksdagen uppmanade då samtidigt regeringen att utreda om ett fordon ska kunna stoppas i ...

Läs mer »

SÅ: Regeringen för defensiv

Sveriges Åkeriföretag anser att regeringen är för defensiva, tar för små steg och snarast bör besluta om ytterligare åtgärder för effektivare godstransporter på väg för att minska klimatpåverkan. – Regeringens beslut att ge Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar är inte tillräckligt och behöver kompletteras säger teknikchef Mårten Johansson i ett ...

Läs mer »

​Miljökrav vid upphandling av transporter

Region Östergötland är i färd med att handla upp godstransporter. Miljökraven i upphandlingen säger att 30 procent av drivmedlen till tunga lastbilar ska vara förnybara vid avtalsstart, medan motsvarande siffror för lätta lastbilar och personbilar sätts till 75 respektive 80 procent. Anbudsgivaren ska enligt ett pressmeddelande från Gröna bilister dessutom beräkna ett pris på optionen att 80 procent av alla ...

Läs mer »

Utredning kan öppna för tyngre lastbilar

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Tyngre lastbilar tillsammans med regeringens satsning på järnvägsunderhåll stärker det svenska näringslivets möjligheter till effektiva godstransporter i närtid. Dessa åtgärder kan rätt utförda även minska godstransporternas klimatpåverkan, ge fler jobb och stärkt konkurrenskraft. Allt enligt ett pressmeddelande från regeringen. Uppdraget handlar om att ...

Läs mer »

Kilometerskatten ska utredas

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. I ett pressmeddelande skriver regeringen att den tunga trafiken i större grad kan bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin genom en vägslitageskatt. Skatten ska omfatta både svenska och utländska lastbilar som trafikerar de svenska vägarna. Att införa en vägslitageskatt ...

Läs mer »

Alliansen önskar högre vikt

I syfte att klara tyngre transporter vill Moderaterna investera 300 miljoner kronor om året i det svenska vägnätet. Att höja totalvikten från 60 ton till 64 ton som regeringen vill räcker inte tycker Moderaterna och övriga allianskamraterna. — Höjningen från dagens maxvikt är otillräcklig. Vi har därför lagt en motion för att riksdagen via ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att ...

Läs mer »

Maktmissbruk på hög nivå

Yrkeskompetensbevis är en lagstadgad fem dagars lärarledd kurs som gäller från och med 2016  som betalas av åkeriägare eller chaufförer. Denna måste upprepas var femte år. Själva idén till YKB måste bero på politikernas egen okunnskap och otillräcklighet. Framförallt total brist på sunt förnuft som man vill överföra på denna yrkeskår. Bristen på kreativitet och konstruktivt tänkande verkar vara total, ...

Läs mer »

Tårtkalas för nya lagar

Under torsdagen var det tårtkalas hos Sveriges Åkeriföretag i Skarabors Län. Inbjudna var bland andra Johan Wilsson och Emil Sahlberg, som är engagerade i manifestationen Här Stannar Sverige samt riksdagsledamöterna Sten Bergheden (m) och Monica Green (s). – Målet är att få köra på lika villkor, sade Johan och Emil som var nöjda med att det nu skett en del ...

Läs mer »

Regeringen vill tillåta längre klampning

Från 1 mars blir det möjligt för polisen och tullen att under 24 timmar klampa de fordon som man misstänker bryter mot de lagar och regler som finns om transporter i Sverige. Som Trailer tidigare rapporterat anser inrikesminister Anders Ygeman dock att polisen borde få klampa längre än 24 timmar. I ett pressmeddelande från Socialdemokraterna framgår det nu att regeringens ...

Läs mer »

Johansson snackar regler med danska transportministern

Torsdagen den 26 februari reser infrastrukturminister Anna Johansson till Köpenhamn för att träffa Danmarks transportminister Magnus Heunicke. Transportministrarna kommer bland annat att diskutera sociala villkor och regelefterlevnad inom vägtransportmarknaden. Anna Johansson träffar sin danska motsvarighet för att lära sig mer om vilka åtgärder Danmark har vidtagit för att skapa ordning och reda på vägtransportmarknaden. Anna Johansson och Magnus Heunicke kommer ...

Läs mer »