annons
annons
Hem » Arkiv taggar: sanktionsavgifter

Arkiv taggar: sanktionsavgifter

Befria Transportstyrelsen från företagskontrollerna!

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade den 26 augusti ett förslag om att utreda kontrollerna över yrkestrafiken. Jag är tacksam över att regeringen insett problemen med kontrollverksamheten men förslaget om utredning är för lite, för långsamt. Enligt regeringen ska utredningen av kontrollverksamheten i yrkestrafiken redovisas först 2021. Vi har i dagsläget en ohållbar situation på våra vägar och åtgärder behövs snarast.   ...

Läs mer »

Krävs på över halv miljon för brott mot kör- och vilotiderna

Ett företag med säte i Falkenberg krävs på 591 000 kronor i sanktionsavgifter av Transportstyrelsen för brott mot förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare. Transportstyrelsen genomförde en företagskontroll för perioden juni och juli 2018 och man fann ett stort antal mindre så väl som allvarliga och mycket allvarliga överträdelser. Bland annat har företagets bilar vid 64 tillfällen kört med färdskrivare ...

Läs mer »

Nynäshamnsåkeri får 200 000 i sanktionsavgifter

Ett åkeri i Nynäshamn måste betala 200 000 i sanktionsavgifter. Bland annat till följd av att chaufförerna vid flera tillfällen inte följt kör- och vilotiderna. Enligt Nynäshamns-Posten har åkeriet även fällts för att ha använd färdskrivare som inte besiktigats av auktoriserad verkstad. Transportstyrelsen listar nio olika förseelser i sitt beslut enligt tidningen.

Läs mer »

Körtidsbrott kostar Skåneåkeri 200 000

Ett åkeri i nordvästra Skåne har ålagts att betala maximalt belopp i sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotiderna. Vid en företagskontroll upptäcktes över 200 överträdelser gällande kör- och vilotider samt dygnsvila. Enligt Nordvästra Skånes Tidningar skulle den sammanlagda summan på sanktionsavgifter för var och en av överträdelserna bli 606 000 kronor. Då taket för sanktionsavgifter ligger på 200 000 kronor får ...

Läs mer »

Sanktionsavgifter för åkeri i Eslöv

Ett åkeri i Eslöv ska betala 75 000 kronor i sanktionsavgifter för ett flertal olika förseelser. Enligt en artikel i Skånska Dagbladet har Transportstyrelsen konstaterat att chaufförerna brutit mot kör- och vilotidsreglerna och inte heller angett start- och slutland i färdskrivaren. Kopiering av uppgifter från färdskrivaren och förarkort har dessutom inte skett inom lagstadgad tidsrymd. Åkeriet har inte heller redogjort för ...

Läs mer »

Växjöåkeri krävs på 200 000 kronor av Transportstyrelsen

Ett åkeri i Växjö krävs på 200 000 kronor i sanktionsavgifter av transportstyrelsen. Enligt uppgifter i Smålandsposten ska åkeriet ha brutit mot reglerna för kör- och vilotiderna i över 500 fall. Åkeriet menar att man gjort vad man kan för att följa regelverket och kommer att överklaga beslutet. Enligt Transportstyrelsen har chaufförerna vid ett flertal tillfällen haft för kort dygnsvila, och ...

Läs mer »

Fortsatt fyrkantiga företagskontroller

Branschen vill se större tolerans vid företagskontroller, Transportstyrelsen vägrar. Myndigheten menar att mer differentierade sanktionsbelopp är lösningen. Sveriges Åkeriföretag är kritiskt till den nuvarande utformningen av Transportstyrelsens företagskontroller och anser att den utredning myndigheten låtit göra inte ger en lösning på problemet. Enligt en artikel i senaste Trailer vill SÅ att även Sverige tillämpar de toleranser som man menar att ...

Läs mer »

Karlshamnsåkeri får sanktionsavgifter på 27 000

Ett åkeri i Karlshamn har fått sanktionsavgifter på 27 000 kronor då en tillsyn utförd av Transportstyrelsen visat ett flertal överträdelser av kör- och vilotiderna. Enligt tidningen Sydöstran har åkeriet som har en årsomsättning på över fem miljoner inte lämnat in några uppgifter om hur man jobbar för att förhindra liknande lagbrott. Åkeriet måste därför betala sanktionsavgiften.  

Läs mer »

Bröt mot bland annat kör- och vilotiderna – 42 gånger

Ett åkeri i Borlänge ska betala 93 000 i sanktionsavgifter efter ett beslut av Transportstyrelsen. Anledningen är att man bröt mot reglerna om bland annat kör- och vilotiderna vid 42 olika tillfällen. Enligt uppgifter i Dala-Demokraten utfördes kontroller som ledde fram till upptäckten av överträdelserna under maj och juni. Enligt tidningen upptäcktes fem fall av överskriden körtid, tolv fall av otillräcklig ...

Läs mer »

Linköpingsåkeri får 200 000 i sanktionsavgifter – igen

Ett åkeri i Linköping har för andra gången på två år ålagts av Transportstyrelsen att betala 200 000 i sanktionsavgifter. Denna gång rör det sig om brott mot regelverket för kör- och vilotiderna på tio punkter enligt Östgöta Correspondenten. Felaktigheterna upptäcktes vid kontroller i september och oktober 2016. Enligt tidningen meddelar åkeriägaren att sanktionsavgifterna kommer att betalas. – Det är antingen ...

Läs mer »

Tydligare vägledning för sanktionsavgifter vid cabotage

Transportstyrelsen har tagit fram en uppdaterad vägledning om sanktionsavgifter vid cabotagetransporter efter att förordningen om internationella vägtransporter ändrades i somras. Förändringen innebär att fler typer av godstransporter som utförs av utlandsetablerade transportföretag kan få betala en sanktionsavgift. Tidigare var kriterierna för att kunna få en sanktionsavgift begränsade till cabotagetransporter. Med den nya lydelsen kan också kombinerade transporter få en sanktionsavgift. ...

Läs mer »

Ångeåkeri bröt mot reglerna – 662 gånger

Ett åkeri i Ånge måste nu betala 200 000 kronor i sanktionsavgifter efter att man upprepade gånger brutit mot kör- och vilotiderna. Detta efter att åkeriets överklagan avslagits av Högsta Förvaltningsdomstolen vilket innebär att ett beslut av Transportstyrelsen från 2013 nu vunnit laga kraft. Enligt information från SVT Nyheter Västernorrland har åkeriet brutit mot 13 olika regler vid 662 tillfällen. Det ...

Läs mer »

Första beslutet om sanktionsavgifter

Transportstyrelsen har nu fattat beslut i ärendet med två polskregistrerade lastbilar som stoppades i februari och belades med sanktionsavgifter, då de inte kunde visa CMR på plats. Beslutet visar att poliserna gjorde rätt på plats och beslutade om avgifterna, som nu fastslogs. Bilarna stoppades vid Långeberga utanför Helsingborg. – Anledningen till att det har tagit den här tiden är att ...

Läs mer »

Fler orsaker till klampning

I förra veckan meddelade infrastrukturministern att även utebliven betalning av sanktionsavgifter blir en anledning till att klampa ett fordon. Något som välkomnas av Sveriges Åkeriföretag. — Seriösa företagare som kör sunda transporter ska inte köras om av trafikfarliga eller illegala transporter. Nu finns ett kraftfullt medel mot detta, inte minst den avskräckande effekten borde vara stor, säger Tina Thorsell, Kommunikationschef ...

Läs mer »

Översyn av företagskontrollerna

Efter att i fyra år haft ansvaret för företagskontrollerna av kör- och vilotiderna håller Transportstyrelsen just nu på att se över sina rutiner och regelverket. Grunden för detta är dels egna erfarenheter av hanteringen men också den dialog myndigheten haft med åkeribranschen. Något man tittar på är rimligheten i Transportstyrelsens bedömningar men också nivån på maxbeloppet på sanktionsavgifterna. Maxbeloppet är idag ...

Läs mer »