annons
Hem » Arkiv taggar: Skåne

Arkiv taggar: Skåne

Skånepolisen klampade cabotagebrott

Trafikpolisen i nordvästra Skåne håller ett vakande öga på den tunga trafiken längs bland annat E4. Förra veckan stoppades tre ekipage som brutit mot cabotagereglerna. Ett av fordonen klampades då betalningen inte kunde säkras på plats. Överträdelser straffas med en sanktionsavgift på 40 000 kr.  

Läs mer »

Upprustning av skånska vägnätet

Trafikverket har en rad projekt i gång för att förbättra vägarna i Skåne. Här är 31 nya projekt som finns listade på verkets hemsida. 1. Brounderhåll Skåne Trafikverket vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger Trafikverket om broarna kontinuerligt i Skåne län. 2. Bulleråtgärder längs väg och järnväg ...

Läs mer »

Omkörningsförbud införs på E6 i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om omkörningsförbud för tunga lastbilar på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Beslutet gäller vardagar 06.00-09.00 på morgonen och 16.00-18.00 på kvällen och träder i kraft den 18 mars 2019. Regeländringen har enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen föreslagits av Trafikverket och syftar till att minska störningarna i trafiken på E6 i Skåne. Trafiken har under de senaste ...

Läs mer »

Totalstopp på E6 i Skåne efter olycka

Arkivbild - olycka

En lastbil har vält över mitträcket på E6 vid Borgeby i Skåne och det är för tillfället totalstopp på platsen i båda riktningar. Enligt SVT beräknas trafiken inte rulla normalt igen förrän framåt eftermiddagen. På bilder kan man se att det är en tvåaxlig dragbil med trailer som vält och ligger så pass illa att den hindrar såväl norrgående som ...

Läs mer »

Sänkt hastighet och fler poliser på E6 föreslås

E6 genom Skåne har de senare åren blivit alltmer störningskänslig, större allvarligare olyckor och mindre incidenter skapar snabbt köbildning och därmed blir restiden mycket oförutsägbar under vissa timmar på dygnet. Ökad polisnärvaro, variabla hastigheter eller en generell hastighetssänkning och ett extra körfält i vardera riktning mellan Alnarp och Lomma. Det är några av förslagen som kommit fram genom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ...

Läs mer »

Nya hastighetsgränser i Skåne och Kronoberg

Inom kort kommer Trafikverket att ändra hastighetsgränserna på flera vägar i Skåne, Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län. Beslutet om nya hastighetsgränser beror enligt pressmeddelandet från Trafikverket på att hastigheten ska anpassas till vägens säkerhetsstandard. Följande sträckor får ny hastighetsgräns under november–december: I Skåne län får delar av väg 19 ändrade hastighetsgränser till 80 respektive 100 km/tim. E22 får ny sträckning ...

Läs mer »

Långsam utfasning av fossila drivmedel i Skåne

Den stora energiutmaningen i Skåne är att 90 procent av transporterna i Skåne är fossila, konstaterar Länsstyrelsen Skåne som har bearbetat nationell statistik. En tredjedel av drivmedlen kommer från Ryssland. – Det svenska målet är att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Och målen är ännu högre i Skåne. Men fortsätter vi i den här takten blir de skånska transporterna ...

Läs mer »