annons
Hem » Arkiv taggar: sveriges åkeriföretag

Arkiv taggar: sveriges åkeriföretag

Framgångsrik renhållning firar 50 år

Renhållningen är en del av åkerinäringen som mår bra. Omsättningen för transportörer inom miljösektorn har vuxit mer än tre gånger snabbare än medianåkeriet. – Det här är helt klart en framtidsbransch. Lönsamheten är bäst i klassen sedan 1997 i jämförelsen mellan olika segment i åkerinäringen, säger Ingemar Resare, ansvarig för renhållningsnätverket hos Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande. En fungerande sophämtning ...

Läs mer »

SÅ: Halkbekämpningen tillämpas felaktigt

Halkbekämpningen tillämpas felaktigt i förhållande till vädret enligt Sveriges Åkeriföretag. Hälsingland och andra delar av vårt avlånga land plågas just nu av halkiga vägar. Inga vinterdäck eller någon erfarenhet i världen kan lösa problemet, det måste väghållaren, Trafikverket, ta ansvar för. Det menar i alla fall Sveriges Åkeriföretag. – Nu på morgonen skickade NCC ut saltbilarna med order om att ...

Läs mer »

Fortsatt fyrkantiga företagskontroller

Branschen vill se större tolerans vid företagskontroller, Transportstyrelsen vägrar. Myndigheten menar att mer differentierade sanktionsbelopp är lösningen. Sveriges Åkeriföretag är kritiskt till den nuvarande utformningen av Transportstyrelsens företagskontroller och anser att den utredning myndigheten låtit göra inte ger en lösning på problemet. Enligt en artikel i senaste Trailer vill SÅ att även Sverige tillämpar de toleranser som man menar att ...

Läs mer »

SÅ: Oklart om kombitrafik – trots EU-beslut

EU-kommissionen har nu kommit med sitt förslag till förändrade bestämmelser i kombidirektivet. Sveriges Åkeriföretag ser fortfarande att flera problem är olösta. – Vi vill att bestämmelserna som gäller utstationerade även ska gälla de som kör kombitransporter från första dagen. Detta ser vi inte i förslaget, säger John Woxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande. Några områden kring vad som ...

Läs mer »

Dagsläget i branschen – personalbrist och priskonkurrens

Högkonjunkturen i byggsektorn påverkar åkerierna i stor utsträckning, då byggtransporter utgör nästan halva åkerinäringens verksamhet. Men även i andra segment i branschen går det bra, visar höstens åkeribarometer från Sveriges Åkeriföretag. Omkring 700 åkare har svarat på frågor om konjunkturen samt deras bedömning om de kommande sex månaderna. I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfrågan, produktion, investeringar, försäljningspriser och ...

Läs mer »

SÅ kräver samma utstationeringskrav på kombitransporter som cabotagetrafik

Arbetsmarknadsdepartementet föreslår flera förändringar i utstationeringslagen. Sveriges Åkeriföretag uppskattar att cabotagetransporter ska omfattas av samma lagkrav. Men även kombitransporterna måste ingå, för att minska den osunda konkurrensen inom vägtransporterna. En av förändringarna som föreslås enligt ett pressmeddelande från SÅ är att polisen ska kontrollera att en anmälan gjorts till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister, i samband med kontroller av cabotagetransporter. Detta måste också ...

Läs mer »

Bygg- och anläggningstransporter går bäst – men väcker oro

Under 2016 ökade medianomsättningen för transportörer inom bygg- och anläggningssektorn med cirka 4,8 procent enligt Sveriges Åkeriföretags nyckeltalsundersökning. Detta är 5,7 procentenheter bättre än medianåkeriet bland de 3500 åkeriföretag som finns med i undersökningen. Byggkonjunkturen fortsatt mycket stark, men tydligt ökade investeringar riskerar att pressa rater och lönsamhet vid nästa konjunkturnedgång. – Bygg och anläggningstransporter, vårt i särklass största segment, ...

Läs mer »

Dålig lönsamhet inom skogstransporter

Skogstransporter växer långsammare än övriga godstyper och skogsåkerierna håller nu tillbaka sina investeringar. Den långsiktiga prispressen i den strukturellt utsatta pappersindustrin har visat sig svår att vända. Resultatet framkommer i en färsk rapport från Sveriges Åkeriföretag. – Lönsamheten är under press från finansiellt utsatta kunder inom papperssektorn. Kundernas lönsamhet ser fortsatt svag ut, vilket riskerar att pressa rater, säger Ulric ...

Läs mer »

Åkerinäringens värdeskapande i topp

Sveriges Åkeriföretag har genomfört en nyckeltalsundersökning bland 3500 svenska åkerier. Värdeskapandet är det högsta sedan mätningarna inleddes år 1997. – Svensk åkerinäring befinner sig fortfarande i en relativt stark högkonjunktur. Värdeskapandet – mätt som avkastning på totalt kapital i relation till räntan på en svensk 10-årig statsobligation – är det högsta sedan våra mätningar inleddes 1997. Mer än två gånger ...

Läs mer »

Lägre utsläpp trots fler lastbilar

anonym, motorväg

Under 2016 minskade utsläppen från lastbilar med fyra procent samtidigt som lastbilstrafiken ökar. Det visar årets resultatrapport från nätverket Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG). Sveriges Åkeriföretag välkomnar rapporten som man menar styrker att mobilitet och utsläpp inte måste gå hand i hand. – Vi är på god väg att nå målen om fossilfrihet till 2030. Biodrivmedel är en oerhört viktig ...

Läs mer »

Åkerier drabbas av hamnkonflikten

Den segdragna konflikten mellan arbetsgivare och fack i Göteborgs hamn påverkar även åkeriföretagen. Långa väntetider och minskade leveranser är några av problemen som Sveriges Åkeriföretag larmar om. Enligt rapportering från Sveriges Radio menar Sveriges Åkeriföretags regionchef Thomas Hammarström att det finns risk att åkerier tvingas lägga ner till följd av konflikten. Ett åkeri som drabbas är Mattssons Åkeri i Göteborg ...

Läs mer »

Förbud mot ADR-transporter genom Sundsvall

Den 28 juni tog Länsstyrelsen i Västernorrland beslut om att förbjuda ADR-transporter genom centrala Sundsvall. Förbudet börjar gälla 1 oktober 2017 enligt information från Sveriges Åkeriföretag. Förbudet gäller dock inte transporter till eller ifrån det angivna området. Skulle Trafikverket stänga bron över Sundsvallsfjärden så gäller inte heller förbudet på sträckan E14 mellan Tpl 225, Skönsmo och Cpl Högom. Initiativet till ...

Läs mer »

Ny sajt visar hållbara transporter

I samband med Sveriges Åkeriföretags 100-årskongress lanseras nu sajten akerikollen.se som ska ge transportköparna tydlig information om hur väl åkerierna levererar hållbara transporter. Under parollen Fair Transport har i dagsläget cirka 1530 åkerier i Sverige sagt ja till att följa riktlinjer om att köra trafiksäkert, klimatsmart och att ta ansvar för den sociala arbetsmiljön. De ska också följa gällande lagstiftning ...

Läs mer »

Kortege visar 100 år av transporter

Sveriges Åkeriföretag firar 100 år med en kongress på Hotel Tylösand i Halmstad. Festligheterna inleds imorgon den 3 maj med en kortege av lastbilar från tidigt 1900-tal till modern tid.  Åkerihistoriska Sällskapet (ÅHS) ansvarar för arrangemanget. – Det finns en tanke bakom varje fordon som är med i kortegen, de är särskilt utvalda för att representera sitt årtionde, säger Kenneth ...

Läs mer »

Högtryck i åkerinäringen

Sveriges Åkeriföretags konjunkturbarometer för kvartal 1 visar på de i snitt högsta värdena på fem år. Att åkerinäringen går på högtryck hänger tätt ihop med byggboomen i Sverige. Efterfrågan på transporter av byggmaterial och även bygg- och anläggningstransporter driver på åkerinäringen. En tydlig effekt syns även på prisbilden, där andelen företag som ser högre försäljningspriser ökat kraftigt. – Åkerinäringen är ...

Läs mer »