annons
Hem » Arkiv taggar: svevia

Arkiv taggar: svevia

Snöröjarbrist pressade upp ersättningen

I går skrev vi om att det varit svårt att hitta åkare som vill köra i snösvängen i Jämtland och att statliga Svevia övervägde att plocka in utländska snöröjare som en lösning. Enligt ATL Lantbrukets Affärstidning har bristen på snöröjare pressade fram högre ersättning för åkarna i Krokoms kommun. – Det har blivit svårare för varje år att hitta åkerier ...

Läs mer »

Svenska åkare kräver bättre betalt – Svevia överväger utländska snöröjare

Svenska åkare kräver bättre betalt för att köra i snösvängen – då överväger Svevia att plocka in utländska snöröjare. Enligt en artikel i ATL är det svårt att hitta åkerier till vinterväghållningen. En åkare som tidningen varit i kontakt med menar att lönsamheten är dålig och att det sliter på personalen. För att råda bot på förarbristen överväger statligt ägda ...

Läs mer »

Svevia fortsätter att sköta vägarna i Eksjö

Svevia har fått Trafikverkets uppdrag att fortsätta som vägentreprenör för de statliga vägarna i Eksjö, berättar Svevia i ett pressmeddelande. Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll. Det kan till exempel vara att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor ...

Läs mer »

Svevia kör vinterväghållning runt Örnsköldsvik

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta att sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Örnsköldsvik. Trafikverkets driftområde Örnsköldsvik består totalt av 1377 kilometer väg varav, 457 kilometer är grusvägar. Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll. Det kan till exempel vara att laga sprickor och hål i vägbanan, ...

Läs mer »

Svevia har fått nytt kontrakt för gatujouren i Stockholm

Trasiga vägräcken, påkörda vägmärken, eller en sopsäck som någon tappat från släpet på väg till återvinningen. Ärendena kan vara mycket skiftande i uppdraget som Svevia sköter för Stockholmstad. Svevia berättar nu i ett pressmeddelande att de kommer att fortsätta med det här i ytterligare fyra år. Inte mindre än 10 000 ärenden per år kommer in till Svevia via Stockholm ...

Läs mer »

Svevia får femtonårigt uppdrag i Norge

Svevia AS stärker sin ställning i Nordnorge. Senaste uppdraget är ytterligare ett 15 år långt driftkontakt värt 20 miljoner norska kronor per år. E6:an mellan Nord-Trøndelag till Korgfjellet är smal och har en vägstandard som enligt Statens Vegvesen ger dålig trafiksäkerhet och nedsatt framkomlighet. Något som ses som ett problem för såväl godstrafiken, turistnäringen och boende i området. Nu ska ...

Läs mer »

Det kommer en vinter

Det blir en vinter i år också och den kommer först till orterna i norr. Svevia har även under de närmaste fyra åren fått Trafikverkets  uppdrag att sköta om vägunderhållet inom driftområde Pajala. Svevias uppdrag är att året om sköta de statliga vägarna i området och se till att de hålls säkra och framkomliga. Vintertid betyder det att röja snö ...

Läs mer »

Dubbla lotsar ökar säkerheten när E4 får ny asfalt söder om Umeå

Under sommaren fortsätter arbetet med att lägga ny asfalt på E4 söder om Umeå. Den 15 kilometer långa sträckan trafikeras av 6000 fordon varje dag. En utmaning både vad gäller säkerhet och när det gäller att hålla trafiken flytande. Svevia har valt att använda dubbla lotsar för att öka trafiksäkerheten samtidigt som trafiken kan flyta på med minimerade förseningar vid beläggningsarbetet ...

Läs mer »

Säkrare E12 genom Hemavan i sommar

Europavägen E12 går rakt genom det turistattraktiva Hemavan. Nu bygger Svevia en mer trafiksäker lösning med fartdämpande åtgärder samt en gång- och cykelväg för de oskyddade trafikanterna. E12 genom Hemavan kommer att byggas om under sommaren. Trafikverket har gett Svevia uppdraget som är värt 37 miljoner kronor. Projektet sträcker sig mellan restaurang Solkatten och strax söder om Lassovägen. – Ombyggnationen görs ...

Läs mer »

Svevia får väghållningen i Rimbo och Hallstavik

Svevia har av Norrtälje kommun fått uppdraget att sköta drift och underhåll av gator och parker i Hallstavik och Rimbo. Det gäller både vinterväghållning och sommarens underhåll. Vinterunderhållet omfattas av snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på gator, cykel-och gångbanor enligt kommunens prioriteringsordning. Under sommaren är uppdraget att klippa gräs, rensa ogräs, sköta om rabatter och träd på kommunens grönytor. ...

Läs mer »

Tunneltvätt på gång och det är Svevia som gör jobbet

Trafikverket har gett Svevia fortsatt uppdrag att sköta tvättning och renhållning av vägtunnlar i Stockholm och Mälardalen fram till och med 2022. Uppdraget omfattas totalt av 41 kilometer tunnlar varav de längsta är Södra och Norra länken. Utan regelbunden tvätt kan mängden partiklar hamna på en hälsofarlig nivå. Partiklarna kan också äventyra trafiksäkerheten genom att orsaka siktproblem och dessutom påverka ...

Läs mer »

Svevia ökar i Örnsköldsvikstrakten

Svevia har vunnit ett nytt uppdrag i Bjästa för underhåll av kommunens gator, vägar och fastighetsytor. Uppdraget gäller från 1 oktober. Området Bjästa omfattar samhällena Bjästa, Köpmannholmen och Sidensjö. Tidigare har kommunen själv skött om området men har i år valt att upphandla en entreprenör för uppdraget. – Vi sköter sedan tidigare om området Björna-Bredbyn för Örnsköldsviks kommun och ser ...

Läs mer »

Mitträcken på E18 Örebro-Köping

Under sommaren ska Svevia montera upp 93 km mitträcken längs E18 mellan Örebro och Köping för att förhindra överåkningar från mötande körfält. Arbetet som kommer att starta i Arboga under juni månad utförs på uppdrag av Trafikverket och är värt cirka 30 miljoner kronor. – Det kommer att ta ungefär två och en halv månad att sätta upp alla 93 ...

Läs mer »

Svevia ökar E18:s kapacitet i Täby

För att möta den förväntade trafikbelastningen vid Roslags-Näsby förbereds en ny trafiklösning för E18 vid Täby. På uppdrag av Trafikverket, bygger Svevia om den befintliga trafikplatsen samt utvecklar stråk för gång- och cykeltrafikanter. E18 är en viktig infartsväg till Stockholm för såväl person- och godstrafik. Den tilltagande köbildningen på E18 och anslutande lokala vägar i Täby ställer nya krav på ...

Läs mer »

Svevia reparerar Lilla Edetbron

Lilla Edetbron behöver repareras. Svevia startar arbetet under maj månad och fram till senhösten kommer trafiken periodvis att ledas i ett körfält. Det är delar av klaffbrons betongkonstruktion som behöver lagas tillsammans med underhåll av själva öppningsmekanismen. – Betong är ett fantastisk hållbart material att bygga med men behöver underhållas med jämna mellanrum och det är det vi ska göra nu. ...

Läs mer »