annons
Hem » Arkiv taggar: transportindikatorn

Arkiv taggar: transportindikatorn

Transportindikatorn visar på konjunkturnedgång

Under juli månad skedde en brant nedgång i indexet för transportsektorn, något som understryker att utvecklingen framåt är osäker, meddelar Transportföretagen i ett pressmeddelande. Transportindikatorn landade i juli på 48,9, en minskning med 15,7 enheter från juni då indexet landade på 64,6. Ett indexvärde över 50 indikerar högkonjunktur, medan ett värde under 50 indikerar lågkonjunktur. – Transportindikatorn mäter konjunkturläget i ...

Läs mer »

Bra start på året

Transportindikatorn – Transportgruppens barometer för konjunkturläget och framtidstron i transportföretagen – visar på en mycket bra start på 2015. Första kvartalet steg Transportindikatorn med hela 19 enheter och landade på 13. Detta innebär att andelen optimistiska företag återigen – efter svackan under föregående kvartal – är större än andelen pessimistiska företag. Den positiva förändringen förklaras framförallt av en kraftig ökning ...

Läs mer »

Politisk oro sänker framtidstron

Transportindikatorn sjunker med 9 enheter för sista kvartalet 2014 och landar på -6. En viktig förklaring är det oroliga politiska läget i Sverige. Svensk ekonomi fortsätter stabilt framåt tack vare en stark inhemsk efterfrågan och ökade bostadsinvesteringar. Under tredje kvartalet 2014 ökade BNP med 2,1 procent jämfört med samma kvartal 2013. På exportsidan är läget fortsatt svagt på grund av ...

Läs mer »