annons
Hem » Arkiv taggar: Transportstyrelsen (sida 4)

Arkiv taggar: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen kampanjar mot rattsurfning

Rattsurfning gör oss ouppmärksamma och därmed farliga i trafiken. Trots det rattsurfar allt för många svenskar. Det vill Transportstyrelsen ändra på. Under december rullas en ny kampanj ut. Huvudmålgruppen är de som rattsurfar allra mest, män och kvinnor mellan 18-30 år. Genom två tidigare kampanjer har Transportstyrelsen försett svenskan med ett nytt ord: rattsurfa. Begreppet, som ger associationer till rattfylla, ...

Läs mer »

Ingen fälld för brott mot reglerna om beställaransvar

Transportstyrelsen delrapporterar nu ett uppdrag om beställaransvar för yrkestrafik på väg till regeringen. Transportstyrelsen fortsätter att utreda hur en ändamålsenlig reglering skulle kunna se ut, men kan redan nu konstatera att de regler som redan finns kan användas på ett bättre sätt än idag. Transportstyrelsen ser att den uppfattning vi presenterade i den förra delrapporten (mars 2016), om hur reglerna ...

Läs mer »

32 personer omkom i julitrafiken

Under juli 2016 omkom 32 personer och 205 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 augusti 2016. Det är 3 fler omkomna jämfört med juli månad 2015. 10 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 13 på motorcykel, 3 på cykel, 3 fotgängare, 2 på fyrhjulingar och 1 på moped. ...

Läs mer »

85 000 klara med sin YKB

Transportstyrelsen har nu tillverkat 80 122 yrkeskompetensbevis och enligt senaste statistik – från 12 augusti – har 85 315 slutfört utbildningen. Branschen uppskattar att det finns omkring 110 000 lastbilschaufförer som utför sådana godstransporter som kräver yrkeskompetensbevis. Även om detta innebär att det fortfarande är många som ännu inte slutfört sin YKB-utbildning bedömer Transportstyrelsen läget som relativt ljust. – Utvecklingen har gått stadigt ...

Läs mer »

Nästan 20 000 indragna körkort hittills i år

Under första halvan av 2016 har Transportstyrelsen fattat beslut om 18 684 körkortsåterkallelser. Det motsvarar en liten ökning på 3,3 procent jämfört med föregående års siffra på 18 082 återkallelser. – Under de tre senaste åren ligger siffran för återkallade körkort generellt sett förhållandevis stilla, även om en viss variation är naturlig. I mina ögon visar det att vi har ...

Läs mer »

Ökat antal döda första halvåret 2016

Under januari–juni 2016 har 122 personer omkommit i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 1 juli 2016. Det är 17 fler omkomna än motsvarande period 2015. 7 av de omkomna var yngre än 20 år och 43 personer var 65 år eller äldre. 79 av de omkomna personerna hade färdats i bil och 13 på ...

Läs mer »

Osäkert om alla får YKB i tid

Nya siffror från Transportstyrelsen visar att antalet som har genomgått fortbildning och som betalar för sitt yrkeskompetensbevis ökar. Men det går fortfarande sakta. Det kommer att vara osäkert in i det sista om alla berörda lastbilsförare har ett yrkeskompetensbevis den 10 september 2016. Branschen räknar med att det finns omkring 110 000 yrkesverksamma lastbilsförare i Sverige, som omfattas av kravet ...

Läs mer »

Utländsk chaufför 7000 billigare än svensk

En utländsk lastbilschaufför har i genomsnitt 7000 kronor lägre grundlön en sin svenske kollega. Detta framgår av en metodstudie som Transportstyrelsen genomförde hösten 2015 om lastbilschaufförens sociala villkor. Studien gjordes i samband med att man undersökte regelefterlevnad på väg, vilken Trailer.se skrev om igår. Enligt studien har en svensk chaufför i genomsnitt 21 999 kronor netto i månadslön medan en utländsk ...

Läs mer »

Vart tredje körkort utländskt

En undersökning om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken som Transportstyrelsen gjort visar bland annat att drygt vart tredje körkort inom godstrafiken i Sverige är utländskt. 35 procent av förarna hade utländskt körkort. Detta är en ökning med fem procentenheter sedan en liknande undersökning 2012. Ökningen är inte statistiskt säkerställd. Undersökningen visar också att utländska lastbilar är överrepresenterade när det gäller andelen fordon ...

Läs mer »

Många frågor i chatt om YKB

Som ett led i arbetet med att få fler lastbilsförare att gå sin fortbildning för yrkesförarkompetens, hade Transportstyrelsen den 28 april en chatt där experter svarade på frågor från förare. Över 50 frågor kom in och besvarades. En av utmaningarna i arbetet med att få lastbilsförare att gå fortbildning för yrkesförarkompetens, är enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen att många kan ...

Läs mer »

Den 10 augusti – sista dag att betala för att få YKB i tid

Nu är det mindre än fem månader kvar tills merparten av alla förare som kör godstransporter med tung lastbil måste ha ett yrkeskompetensbevis. Den senaste statistiken visar att antalet genomförda fortbildningar ökar men också att många väntar med att betala för tillverkningen av kortet. Transportstyrelsen vill nu uppmana förare att betala för tillverkningen av kortet så snart de är färdiga ...

Läs mer »

Branschen och Transportstyrelsen i konstruktivt möte

Konkurrenskraft, tempo, effektiv branschtillsyn är exempel på områden som branschen vill att Transportstyrelsen ska fokusera på. Tipsen gavs till myndigheten under en näringslivsdag som arrangerades av Transportstyrelsen med temat ”Handlingsplan för positiv näringslivsutveckling.” Generaldirektör (GD) Maria Ågren var moderator för mötet med branschen den 14 april. I hennes inledningstal berättade hon att fokus just nu är att se över myndighetens ...

Läs mer »

Nya tag när det gäller mobilanvändandet

Regeringen har beslutat att ge Transportstyrelsen i uppdrag att titta på de ändringar som gjorts när det gäller lagtexten om mobilanvändande i trafiken. Transportstyrelsen ska utvärdera de åtgärder som infördes 2013, vilka syftar till att minska trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under färd. Om vidtagna åtgärder inte bedöms vara tillräckligt effektiva ur trafiksäkerhetssynpunkt ska Transportstyrelsen återkomma till regeringen med ...

Läs mer »

YKB-utbildare anklagas för fusk

Safeside education anklagas för att ha fuskat med YKB-utbildningarna. Just nu granskas företaget av Transportstyrelsen. Företaget själv anser inte att man begått några fel och Transportstyrelsen vill inte uttala sig om fallet då det pågår en utredning. Enligt Transportarbetaren ska det i alla fall handla om att företaget dragit ner på tid för de fem delkurserna som ska ta en ...

Läs mer »

Faxade fordonsuppgifter nu på e-post

I över 10 år har det varit möjligt att gå in på Transportstyrelsens webbplats och söka information om ett visst fordon. I de fall den registrerade ägaren är en privatperson har ägaruppgifterna inte visats. Det har däremot varit möjligt att beställa uppgifterna och få dem skickade via fax. En lösning som många uppfattat som krånglig och otidsenlig. Därför har nu ...

Läs mer »