annons
Hem » Arkiv taggar: utredning

Arkiv taggar: utredning

”Självkörande teknik intressant för yrkestrafiken”

”En säker utveckling av automatiserade transporter är en förutsättning för att få acceptans för denna teknik i samhället. Mest intressant är utvecklingen av automatiseringen inom yrkestrafiken samt för delade och kollektiva transporter. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag”, säger utredaren Jonas ...

Läs mer »

Tuffare krav på beställaren

Snart kan det bli svårare för beställare att svära sig fria från ansvar för olagliga transporter genom att sälja vidare i flera led. Transportstyrelsen har idag lämnat in en rapport om viktiga frågor inom yrkestrafiken till regeringen och ett av förslagen är att skärpa beställaransvaret. Transportstyrelsen föreslår skärpta krav på beställare för att på så sätt öka regelefterlevnaden inom yrkestrafiken ...

Läs mer »

Nya regeringsuppdrag för schysta villkor i yrkestrafiken

Regeringen har idag gett Transportstyrelsen i uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda sju aktuella frågor inom yrkestrafiken. Prioritet har givits till att utreda frågan om ett skärpt beställaransvar, detta ska redovisas i mars 2016. –  Att marknaden för vägtransporter fungerar på ett bra sätt är viktigt för välstånd och utveckling, såväl i Sverige som i EU. Samtidigt får ...

Läs mer »

Utredning kan öppna för tyngre lastbilar

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Tyngre lastbilar tillsammans med regeringens satsning på järnvägsunderhåll stärker det svenska näringslivets möjligheter till effektiva godstransporter i närtid. Dessa åtgärder kan rätt utförda även minska godstransporternas klimatpåverkan, ge fler jobb och stärkt konkurrenskraft. Allt enligt ett pressmeddelande från regeringen. Uppdraget handlar om att ...

Läs mer »