annons
Hem » Arkiv taggar: Vägslitageavgift

Arkiv taggar: Vägslitageavgift

Kilometerskatten på G – igen

Regeringen har åter igen lyft frågan om en vägslitageavgift och lagt ut ett uppdrag om utredning till Skatteverket, Transporstyrelsen och Trafikverket. Så sent som för några månader sedan drog man tillbaka ett tidigare förslag som mötte hård kritik från flera håll – bland annat för att det skulle missgynnade jordbruk, skogsbruk och landsbygd. I det nya förslaget hoppas man kunna ...

Läs mer »

Även Järnvägsfrämjandet kritisk till kilometerskatten

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet har i grunden en positiv inställning till vägslitageavgiften som man menar kan skapa större rättvisa mellan svenska och utländska lastbilar samt mellan godstransporter på lastbil och godstransporter på järnväg. Enligt ett pressmeddelande ser man dock ett problem i den orättvisa den tilltänkta avgiften kan skapa mellan Norrland och resten av Sverige. Nyligen organiserade Lars Köhler, medlem i ...

Läs mer »

Nordliga protester mot kilometerskatten

Norrbottens elva största aktörer inom transportbranschen protesterar mot kilometerskatten och andra avståndsrelaterade skatter så som farledsavgifter, banavgifter och ökad bränsleskatt. Aktörerna, som ingår i Norrbottens logistikråd, menar att de samlade pålagorna riskerar äta upp 90 procent av årsresultatet. ”Ökade skatter måste utformas utifrån en lika fördelningsprincip så att företag med längst avstånd till marknaden inte ensamt får bära den tyngsta ...

Läs mer »

SD om vinterväghållning, vägslitageavgifter och utlandsregistrerad lastbilar

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flertal artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början av vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det oväntade svaret att ...

Läs mer »

Mer kritik mot utredning

En avståndsbaserad vägslitageskatt, tidigare kallad kilometerskatt, skulle ha en negativ inverkan på svenska företags konkurrenskraft. Det anser organisationen Skogsindustrierna i ett pressmeddelande med anledning av att regeringen tillsatt en utredning om vägslitageavgift. I pressmeddelandet skriver organisationen att skogsindustrin är en av de branscher som kommer att drabbas hårdast. Att korta avståndet mellan skogen och anläggningarna är inte möjligt så att ...

Läs mer »

Kilometerskatten ska utredas

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. I ett pressmeddelande skriver regeringen att den tunga trafiken i större grad kan bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin genom en vägslitageskatt. Skatten ska omfatta både svenska och utländska lastbilar som trafikerar de svenska vägarna. Att införa en vägslitageskatt ...

Läs mer »

Debatt om vägslitageavgift

Mot bakgrund av att statsministern i regeringsförklaringen meddelade att en så kallad vägslitageavgift skulle införas, och att den nu skjuts på framtiden, ställer moderaternas Carl-Oskar Bohlin flera frågor i en interpellation inlämnad idag.  När och på vilket sätt blev statsministern medveten om att det skulle bli omöjligt att införa vägslitageavgiften?  Vilken information hade statsministern vid tidpunkten för framläggandet av regeringsförklaringen om ...

Läs mer »