annons
Hem » Arkiv taggar: YKB

Arkiv taggar: YKB

Saknad YKB kostade 14.500 kronor

En 27-årig lastbilschaufför stoppades i en poliskontroll i februari och avslöjades då med att köra utan YKB. Chauffören har nu dömts att betala 50 dagsböter á 290 kronor. Chauffören erkänner att han saknat YKB och säger att han och hans chef kommit fram till att han inte skulle behöva detta. Enligt tidningen Barometern angav chauffören bland annat det faktum att ...

Läs mer »

YKB förändras

Förra våren antog europaparlamentet och europeiska unionens råd ändring av direktiv 2003/59/EG rörande YKB. Transportföretagen har enligt ett pressmeddelande inlett en dialog med Transportstyrelsen angående de ändrade föreskrifterna. Dessa ska implementeras inom 24 månader i respektive EU-land vilket för Sveriges del innebär senast den 23 maj 2020. Enligt pressmeddelandet har EU-kommissionen funnit brister i YKB-reglerna efter en utvärdering. Exempelvis handlar ...

Läs mer »

Saknat YKB kostade åkeri 5000 kronor

Lastbilschauffören saknade YKB när denne stoppades av polis på E45 vid Hammerdal i Jämtland förra våren. Åklagaren yrkade enligt Östersunds-Posten på 25 000 kronor i företagsbot men tingsrätten nöjde sig med 5000 kronor med motiveringen att det rörde sig om enstaka godstransporter och att försummelsen inte ledde till skada eller konkret fara. Åklagaren menade att åkeriet inte gjord vad som kunde ...

Läs mer »

Felaktigt YKB ger åkeri böter

Ett åkeri i Strömsunds kommun riskerar 25 000 kronor i företagsbot. Detta sedan en av åkeriets chaufförer ertappats med felaktigt YKB. Chauffören stoppades enligt Östersunds-Posten i en kontroll på E45 i maj. När chaufförens YKB kontrollerades visade det sig att han saknade rätt kompetens för den transport han utförde.  

Läs mer »

Ljög om YKB – åtalas

polis

I januari stoppade polisen en lastbil med släp för fortkörning på E4 utanför Mjölby. Enligt Östgöta Correspondenten höll lastbilen 86,7 kilometer i timmen. Ekipaget var lastat med tompall från Norge och när chauffören kontrollerades visade det sig att denne saknade YKB. Chauffören förklarade sig med att han hade YKB men glömt det i sitt hemland. Detta kontrollerade poliserna och då ...

Läs mer »

Saknad YKB gav böter för två

En lastbilschaufför samt en företagare, och tillika ägare av den lastbil chauffören körde, har dömts till böter då chauffören saknade nödvändig YKB. Chauffören hade dessutom brutit mot kör- och vilotiderna. Lastbilschauffören fick enligt Smålandsposten sammanlagt 6000 kronor i böter medan lastbilens ägare ska betala 4200 kronor. Tingsrätten i Växjö menar att lastbilschauffören anlitats av lastbilens ägare i egenskap av företagare och att ...

Läs mer »

Nya föreskrifter för YKB

Nya föreskriften för YKB-utbildning började gälla 2 maj. Bland annat har antalet obligatoriska mål i en godsinriktad fortbildning minskats från 13 till 8. Övriga mål kan enligt information från TYA ingå i fortbildningen men detta är frivilligt. Dessutom skärps kraven på nya lärares utbildning eller pedagogiska erfarenhet. Det berör dock inte de som redan är eller har varit anmälda till ...

Läs mer »

Skärpta krav på YKB-utbildare

Transportstyrelsen har publicerat en ny föreskrift om YKB. Bland annat innebär denna hårdare krav på den som utbildar inom YKB, men ger också ökad flexibilitet vad gäller de utbildningsmål som måste ingå i fortbildningen. Transportföretagen välkomnar den ökade flexibiliteten men har svårt att förstå varför det ska ställas hårdare krav på utbildaren. – Skärpningen innebär att en mycket stor andel ...

Läs mer »

De flesta har nu sitt YKB

Från den 10 september krävs yrkeskompetensbevis för godstransporter inom EES. Transportstyrelsen har fortsatt att följa hur många som har blivit klara med sin fortbildning och bedömer nu att man har nått ut till merparten av de förare som är berörda.   När de nya reglerna trädde i kraft var 93 795 förare klara med fortbildningen och 88 339 av dem ...

Läs mer »

Stopp för sex chaufförer utan YKB

Det har nu gått tre veckor sedan kravet på YKB blev verklighet för majoriteten av alla lastbilschaufförer. Det är dock inte alla som har ordning på papperna. Förra veckan stoppade polisen i Helsingborg sex chaufförer som saknade giltigt YKB. Enligt uppgifter på Transportarbetarens hemsida stoppades en polack och fem makedonier med bulgariskt pass. De som stoppas får inte köra vidare ...

Läs mer »

Inga undantag från YKB

Den som hoppats att det skulle bli några undantag från kravet om YKB för de som inte är klara med sin utbildning till 10 september kan sluta hoppas. I ett svar på en skriftlig fråga från Betty Malmberg (M) svarar infrastrukturminister Anna Johansson att det idag inte finns någon möjlighet för Sverige att förlänga tiden. Varje förare måste genomföra sin ...

Läs mer »

YKB-paniken har lagt sig

Under torsdagen diskuterades YKB på Elmia Lastbil under rubriken ”YKB-panik”. Det framgick då att paniken till stor del har lagt sig. Trycket på Transportstyrelsens handläggare har minskat och den som lämnar in nödvändiga intyg och betalar nu hinner fortfarande få sitt YKB-bevis innan 10 september. – I början av sommaren hade vi ett högt tryck vilket orsakade problem för oss. ...

Läs mer »

85 000 klara med sin YKB

Transportstyrelsen har nu tillverkat 80 122 yrkeskompetensbevis och enligt senaste statistik – från 12 augusti – har 85 315 slutfört utbildningen. Branschen uppskattar att det finns omkring 110 000 lastbilschaufförer som utför sådana godstransporter som kräver yrkeskompetensbevis. Även om detta innebär att det fortfarande är många som ännu inte slutfört sin YKB-utbildning bedömer Transportstyrelsen läget som relativt ljust. – Utvecklingen har gått stadigt ...

Läs mer »

Sista dagen betala för YKB

Idag är sista dagen att betala för YKB om man vill vara säker på att få ut sitt bevis i tid. Den som inte gör så riskerar tvingas sluta köra om en månad. Kravet på YKB börjar gälla 10 september och den som kör utan bevis riskerar böter både för sig själv och åkeriet. Enligt Transportarbetaren var det förra veckan ...

Läs mer »

Osäkert om alla får YKB i tid

Nya siffror från Transportstyrelsen visar att antalet som har genomgått fortbildning och som betalar för sitt yrkeskompetensbevis ökar. Men det går fortfarande sakta. Det kommer att vara osäkert in i det sista om alla berörda lastbilsförare har ett yrkeskompetensbevis den 10 september 2016. Branschen räknar med att det finns omkring 110 000 yrkesverksamma lastbilsförare i Sverige, som omfattas av kravet ...

Läs mer »