annons
Hem » Notiser » Trafikens kostnader utreds

Trafikens kostnader utreds

Regeringen gav i förra veckan Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader.

Uppdraget omfattar alla trafikslag samt gods- och persontransporter. VTI ska bland annat beskriva geografisk differentiering av kostnader inom Sverige. Dessutom ingår att studera detta internationellt med fokus på våra grannländer inom EU. I uppdraget ingår även att VTI ska titta på hur konkurrenssituationen för näringslivet ser ut när det gäller samhällsekonomiska kostnader i Sverige och i omvärlden. Under arbetets gång ska VTI föra dialog med berörda aktörer.

– Alla transportslag betalar idag skatter och avgifter för infrastruktur, men dessa kan behöva göras mer effektiva. VTI hade tidigare ett liknande uppdrag men regeringen bedömer att frågan om rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt arbete. Forskning och data behöver uppdateras för att grundligt belysa transporternas samhällsekonomiska kostnader. Därför får VTI idag detta uppdrag som ska redovisas 2016, säger infrastrukturminister Anna Johansson, i ett pressmeddelande.

VTI ska delredovisa uppdraget till Näringsdepartementet senast den 1 november 2016.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*