annons
Hem » Artiklar » Logistik » Trafikverket satsar på automatisk fart- och nykterhetskontroll och

Trafikverket satsar på automatisk fart- och nykterhetskontroll och

Trafikverket har publicerat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Den mest uppmärksammade punkten i förslaget blev den billigare varianten av snabbtåg som ska ha en maxfart på 250 km/t istället för de 320 som föreslagits tidigare. Det blir billigare samtidigt som snabbtågen inte blir ett lika allvarligt hot mot flygtrafiken. När det gäller vägnätet så talades det inte om några större nybyggnationer utan mer om mötesseparering, fartkontrollskameror och automatisk nykterhetskontroll samt en ökad satsning på cykling och busstrafik.

För att öka trafiksäkerheten och stödja nysatsningen på Nollvisionen föreslås mötesseparering på det nationella vägnätet, och samfinansiering av åtgärder på det regionala vägnätet. Planförslaget rymmer även förslag på trafiksäkerhetskameror, åtgärder för ökad och säker cykel, samt utveckling av automatiska nykterhetskontroller på strategiskt viktiga platser såsom hamnar och utvalda vägsträckor. För järnvägen föreslås fortsatta åtgärder för att stängsla in och övervaka anläggningen.

Hållbara städer och tillgänglig landsbygd

Stadsmiljöavtalen, och medfinansiering av storstadsförhandlingarna, skapar förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer kan ske med kollektivtrafik och cykel. Genom trimningsåtgärder förbättras genomfarter i små tätorter längs det nationella vägnätet, och stationer, busshållplatser och bytespunkter rustas upp till en bättre standard. För den kommande planperioden föreslås att statligt bidrag till drift, underhåll och investering av enskilda statsbidragsvägar och färjeleder ska uppgå till 13,4 miljarder kronor.

Ny teknik och digitalisering skapar morgondagens transportsystem

Under planperioden moderniseras planering, byggande och underhåll av den statliga infrastrukturen. Sammantaget bidrar planen på olika sätt till en ökad digitalisering, automatisering och elektrifiering av transportsystemet. För att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen och den nya tekniken skapar, samverkar Trafikverket med olika parter inom forskning och innovation såväl offentliga som kommersiella aktörer.
Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*