annons
Hem » Notiser » Trängselskatt för alla

Trängselskatt för alla

Även utlandsregistrerade fordon omfattas nu av lagen om trängselskatt. Detta efter att en ändring i lagen om trängselskatt trädde i kraft den 1 januari 2015.

Transportstyrelsen har upphandlat aviseringspartner som kommer att hjälpa till att identifiera fordonsägare av även utlandsregistrerade fordon och skicka trängselskatteavier till dessa. Uttaget av skatt kommer alltså att gå till på samma sätt för svenska som utländska fordon.

– Vi har länge varit kritiska till att trängelskatten bara ålagts svenska fordon. Nu ser vi att systemet kommer fungera logiskt och för hela transportbranschen, säger Ulric Långberg branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.

– I och med lagändringen bidrar nu alla som nyttjar väginfrastruktur, till underhållet av den. Det är särskilt viktigt i områden med mycket genomfartstrafik – som exempelvis Göteborg är, säger Ulric Långberg.

Eftersom nu alla bilar omfattas kan det bidra till en stärkt kollektivtrafik, både för gods och människor. Och det medför positiva miljöeffekter menar Långberg.

En kommentar

  1. Ser bra ut på papperet, men alla kommer troligen inte att betala Trängselskatt. Transportstyrelsen har ännu inga bra rutiner då det gäller att få in pengar från utomnordiska åkerier.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*