annons
Hem » Notiser » Transportstyrelsen sänker avgifterna

Transportstyrelsen sänker avgifterna

Transportstyrelsen minskar avgiftsuttaget från landets fordons-ägare med över 40 miljoner kronor årligen. Det sker genom att vägtrafikregisteravgiften, som tas ut för nästan alla registrerade fordon, sänks från den 1 september 2014. Dessutom föreslår Transportstyrelsen att påställningsavgiften tas bort.
    
    Transportstyrelsens verksamhet finansieras i huvudsak via avgifter. Grund-principen för avgifterna är kostnadstäckning, det vill säga att en avgift ska täcka de kostnader myndigheten har för en viss verksamhet. Vägtrafik-registeravgiften ger i dagsläget ett överskott. Transportstyrelsen har därför sett över avgiftens storlek och vilka verksamhetskostnader som avgiften ska täcka.
    
    Resultatet av översynen är att Transportstyrelsen sänker den årliga vägtrafikregisteravgiften från 65 till 60 kronor från den 1 september 2014. Avgiften tas normalt ut i samband med fordonsskatten.
    
    För vissa typer av fordon är vägtrafikregisteravgiften en engångsavgift som tas ut i samband med att fordonet ställs på för första gången. Även engångsavgiften sänks den 1 september 2014 från 80 kronor till 60 kronor.
    
    – Vi har genom effektiviseringar minskat kostnaderna för vägtrafikregistret och bland annat därför överstiger nu intäkterna från vägtrafikregister-avgiften de kostnader den ska täcka. Att vi nu sänker avgiften är en naturlig följd av detta, säger Anders Larsson, direktör för transportregister-avdelningen på Transportstyrelsen.
    
    Påställningsavgiften kan tas bort
    Transportstyrelsen gör också bedömningen att dagens påställningsavgift kan tas bort och i stället finansieras via vägtrafikregisteravgiften. Påställningsavgiften är på 50 kronor och tas ut i samband med att ett fordon ställs på i vägtrafikregistret. Ett slopande av påställningsavgiften kräver dock en förordningsändring och därmed ett regeringsbeslut.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*