annons
Hem » Artiklar » Tre påkörningsolyckor på en vecka

Tre påkörningsolyckor på en vecka

Påkörningsolyckorna där en lastbil kör på en annan bakifrån är ett problem i trafiken och det är inte så enkelt att allt kan skyllas på bristande uppmärksamhet. P-A Falk driver P-A:s bärgning i Markaryd och i Hässleholm. Han kör för Assistancekåren och han hade under en veckas tid tre stycken olyckor där en lastbil kört på en annan lastbil på E4 där det är motorväg.

Den här olyckan började med att en personbil bromsade för några snöhögar på vägen, lastbilen bakom bromsade för personbilen och lastbilen bakom den körde in i framförvarande med sådan kraft att hytten slets av. Den ligger i bakgrunden. Som väl var överlevde chauffören olyckan.

– Den här typen av olyckor dominerar bland de olyckor jag kallats till där lastbilar är inblandade, säger P-A. Även om jag ser skrämmande exempel på bristande uppmärksamhet och hänsyn är det inte så enkelt som att det bara är där det brister. Det finns förklaringar som exempelvis det att vägrenen här är så smal så att en lastbil inte kan komma ur högerfilen helt vid ett haveri.

Vi träffar P-A ute längs E4:an vid Markaryd där en personbil fått stopp. Han kan inte köra så långt åt sidan att hans bärgningsbil inte tar en del av högerfilen i anspråk. Han har varningsljus på bilen, koner en bra bit ut i högerfilen och varningstriangel utplacerade. Det vi noterar på bara ett par minuter är att det varierar otroligt mycket hur trafikanterna hanterar situationen. Tittar vi på den tunga trafiken så är det några som drar förbi någon decimeter utanför konerna och detta utan att sakta in, medan andra på långt håll sätter på varningsblinkers för att varna bakomvarande och går ut i vänsterfilen samt sänker hastigheten.

Trafiken är tät på E4 där P-A Falk jobbar med bilbärgning. Tyvärr är vägrenen så smal på vissa sträckor att han inte kommer av högerfilen helt med sin bärgningsbil.

– Den där chauffören kanske räddade mitt liv i dag säger P-A och lyfter handen för att tacka en chaufför som varnat med varningsblinkers och bromsat upp trafikflödet genom att gå ut mot mitten. Jag har drabbats en gång av en lastbil som körde på bärgaren så jag vet att riskerna är stora

P-A är mycket kritisk både mot konstruktionen av det här avsnittet av E4 och mot många av trafikanterna som passerar. Vi pratar om vägstandarden kontra kostnaderna och P-A är tydlig med att han uppskattar hur man norr om länsgränsen till Kronobergs län har bredare vägrenar, medan man på den skånska delen har de smala vägrenarna, som är så smala vissa sträckor att mer än en meter av bilen tar plats ute på körbanan.

– Det är viktigt att man inte hittar på några lokala lösningar som överraskar trafikanterna, säger P-A. Sitter man bakom ratten förväntar man sig att trafiken flyter på ett visst sätt och det i sin tur bygger på att vägarna är konstruerade på ett sätt som gör situationen förutsägbar.

Vi pratar om det här och hittar exempel som vägrenens utformning, sikten vid påfarter och hur påfarter och avfarter är konstruerade. Ett exempel på riktigt farliga påfarter är påfarterna på Norrleden i Växjö som byggts om till 2+1 väg för många år sedan men aldrig fick tillräckligt långa påfarter. Där finns en påfart där man kör upp från en rondell och in på en enfilig vägsträcka utan att det finns en möjlighet att komma upp i mer än kanske 40 km/t med en tungt lastad lastbil. Problemet är att den som kommer uppe på vägen kanske inte vet att lastbilen måste ut i den låga hastigheten.

De tre olyckorna P-A hanterat är en en lastbil med släp som fått punktering den 28/2. När däckjourbilen kommit ut och de jobbar med lastbilen kör en lättare lastbil in i den bakifrån och den skickas in i lastbilens släp. Chauffören i den mindre lastbilen skadades relativt allvarligt. Några dagar senare, den 2/3 är det en trailerdragare med motorfel som står på vägrenen och blir påkörd av en lastbil med släp. Där slits kapellet upp och gods sprids på vägen men ingen av chaufförerna skadas. Så den 8/3 händer en olycka då en personbil bromsar in för stora snöhögar på vägen, lastbilen bakom bromsar också in, men nästa lastbil kör rakt in i framförvarande och den olyckan blir så kraftig att hela hytten slits loss på den påkörande lastbilen och den chauffören skadas relativt allvarligt.

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*