annons
Hem » Notiser » Tullen upptäcker allt mer fusk med färdskrivare

Tullen upptäcker allt mer fusk med färdskrivare

Den finska tullen vid den tungt trafikerade finsk-ryska gränsövergången i Vaalimaa har i år upptäckt mer störningsutrustning med vilken kör- och vilotider kan förfalskas än under tidigare år.
Under 2013 fann man tre apparater som förfalskar färdskrivarens uppgifter och en magnet som stör färdskrivaren. Under 2014 fann man tre apparater som förfalskar färdskrivarens uppgifter. I år har man redan före slutet av juli funnit fyra apparater som förfalskar färdskrivarens uppgifter och fem magneter som stör färdskrivaren.
En apparat som förfalskar färdskrivarens uppgifter fungerar så att den förvränger de uppgifter som registreras på färdskrivarens kort. När finska tullen granskar färdskrivarens uppgifter vid gränsen märker tulltjänstemannen genast om en dylik apparat används, bland annat på det att färdskrivaren har registrerat vilotid trots att föraren just har kört till tullens kontrollpunkt.
En magnet som fästs på fordonets hastighetsgivare lamslår hastighetsgivaren och färdskrivaren registrerar då endast vilotid. I nya lastbilar har man försökt hindra användningen av sådana här magneter bland annat genom skyddade hastighetsmätare.
– Registreringen, det vill säga i detta fall data som sparas på den digitala färdskrivarens förarkort, visar vilotid om man tar bort en säkring och placerar magneten på hastighetsgivaren, säger tullinspektör Jukka Nokka vid finska tullen i Vaalimaa.
Om Tullen vid gränsen finner en apparat som förfalskar färdskrivarens uppgifter i fordonet, får föraren böter för innehav av förfalskningsmaterial. Därtill bestraffar Gränsbevakningsväsendet fordonets förare, som oftast är rysk, genom att avvisa föraren och belägga denne med inreseförbud.
Om man upptäcker att föraren har använt en magnet och om man därtill i fordonet finner förfalskningsutrustning som monterats fast på färdskrivaren, får föraren böter för lindrig förfalskning, detektorförseelse och brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter. Därtill avvisas föraren och Gränsbevakningsväsendet belägger enligt prövning denne också oftast med två års inreseförbud.
Användningen av en apparat som förfalskar färdskrivarens uppgifter äventyrar trafiken på flera sätt. Det kan hända att föraren kör trött eftersom han eller hon inte har följt vilotiderna. Användningen av en magnet i nya fordon kan ofta få hastighetsbegränsaren, ABS-bromsarna och stabilitetskontrollsystemet att sluta fungera, eftersom fordonets dator inte mottar någon hastighetsuppgift, dvs. fordonet tror att det står still.
– Ju nyare fordon, desto fler system finns det i fordonet och desto större är då också hotet mot trafiksäkerheten, säger Jukka Nokka.
Finska tullen har funnit apparater som förfalskar färdskrivarens uppgifter både i finska och ryska långtradare.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*