annons
Hem » Notiser » Tydligare vägledning för sanktionsavgifter vid cabotage

Tydligare vägledning för sanktionsavgifter vid cabotage

Transportstyrelsen har tagit fram en uppdaterad vägledning om sanktionsavgifter vid cabotagetransporter efter att förordningen om internationella vägtransporter ändrades i somras. Förändringen innebär att fler typer av godstransporter som utförs av utlandsetablerade transportföretag kan få betala en sanktionsavgift.

Tidigare var kriterierna för att kunna få en sanktionsavgift begränsade till cabotagetransporter. Med den nya lydelsen kan också kombinerade transporter få en sanktionsavgift. Kombinerade transporter är internationella transporter som använder olika transportslag, där den inledande eller avslutande delen sker på väg.

De företag som bedriver godstrafik i Sverige utan tillstånd ska även fortsättningsvis prövas enligt yrkestrafiklagen för brottet olaga yrkesmässig trafik.

Transportstyrelsen tycker att denna förändring är bra. Det blir tydligare för kontrollmyndigheterna, de som beställer transporter och de företag som faktiskt utför dessa, vilka förutsättningar som gäller när en sanktionsavgift ska påföras.

Vägledningen gäller från den 15 september 2017.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*