annons
Hem » Artiklar » Utan lastbilar stannar Sverige

Utan lastbilar stannar Sverige

Inom en vecka får ett lastbilsstopp kännbara konsekvenser för såväl hushållen som industrin. Det framgår av en utredning som Sveriges Åkeriföretag presenterade i Helsingborg den 7 juni.

Redan första dagen med lastbilsstopp märks störningar på flera håll i Helsingborg. Morgontidningen kan inte delas ut i inlandet och posten kan inte skicka iväg brev och paket. Industrins leveranser stoppas.
    Andra dagen får sjukhuset svårt att fungera i brist på rena textilier. Tredje dagen är bristen på drivmedel på tankstationerna märkbara och skollunch kan inte serveras. På veckans femte dag har många verksamheter stängt ned. Sopor staplas på gatan och många kan inte använda sina bilar i brist på bensin och diesel.
    
    – Allt eftersom dagarna går ökar bristen på det som hushållen behöver. Undersökningen visar tydligt hur viktiga samhällsfunktioner behöver lastbilstransporter för att fungera, konstaterar Magnus Gunnarsson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag Syd.
    Hans Engström, som är projektledare för undersökningen på Sveriges Åkeriföretag, påpekar att behovet av transporter i det lokala samhället inte får glömmas bort i till exempel klimatdebatten.
    – Det lokala samhället måste försörjas med transporter. Skatter i syfte att föra över gods till järnväg resulterar lokalt bara i att kostnaderna ökar för de nödvändiga transporterna såsom distribution av livsmedel, hämtning av sopor, insatsvaror till industrin, förnödenheter till sjukhus och mat till skolor.
    
    Ett bortfall av lastbilstransporter får konsekvenser i nästan alla delar av samhället. Det drabbar inte bara vitala samhällsfunktioner som sjukvård och livsmedelsförsörjningen, utan påverkar det mesta som vi kommer i kontakt med i vår vardag. Hur viktiga de lokala transporterna är stöds också av statistiken: 90 procent av allt lastbilsgods fraktas kortare sträcka än 30 mil och 70 procent kortare sträcka än 10 mil.
     I undersökningen påpekas att den bygger på ett tankeexperiment i syfte att visa hur nödvändiga transporterna är.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*