annons
Hem » Artiklar » Utländsk chaufför 7000 billigare än svensk

Utländsk chaufför 7000 billigare än svensk

En utländsk lastbilschaufför har i genomsnitt 7000 kronor lägre grundlön en sin svenske kollega. Detta framgår av en metodstudie som Transportstyrelsen genomförde hösten 2015 om lastbilschaufförens sociala villkor. Studien gjordes i samband med att man undersökte regelefterlevnad på väg, vilken Trailer.se skrev om igår. Enligt studien har en svensk chaufför i genomsnitt 21 999 kronor netto i månadslön medan en utländsk chaufför får nöja sig med 14 868 kronor.

Av studien framgår också att utländska chaufförer i större utsträckning är missnöjda med sina arbetsförhållanden än den svenske chauffören. På en skala från ett till sex gav den utländske chauffören arbetsförhållandena ett betyg på 3,6. Den svenske chauffören gav betyget 4,6. När det gäller hur nöjd man är med lönen var siffrorna 3,1 respektive 4,3.

Trots detta är den utländske chauffören mer nöjd med sitt yrke än den svenske, även om skillnaden var liten. Här var siffrorna 4,9 respektive 4,7.

Studien är en test för att se om metoden man använde kan vara statistiskt pålitlig och genomförbar i skarpt läge framöver. Syftet då är att Transportstyrelsen ska få en större inblick i förhållandena lastbilschaufförerna på svenska vägar arbetar under. Studien genomfördes i Västra Götalands län och Jönköpings län och totalt svarade 112 chaufförer på enkäten. 55 av dem visade upp ett utländskt pass medan 57 hade svenskt. Svarsfrekvensen låg på 90 procent vilket är mycket högt i sammanhanget.

Av undersökningen framgår också att polska chaufförer är klart dominerande efter de svenska. 31 procent av de utländska chaufförerna kom från Polen. Därefter kom Bulgarien på 13 procent och Rumänien på 9 procent. 17 procent av de utländska chaufförerna hade en svensk arbetsgivare medan två procent vardera av de svenska chaufförerna hade arbetsgivare från Albanien respektive Spanien.

Undersökningen indikerar också att transporterna som de utländska chaufförerna kör rör sig i huvudsak mellan Sverige, Norge, Tyskland och Danmark. 74 procent av de utländska chaufförerna svarade att de oftast så väl hämtar som lämnar sitt gods i Sverige. 40 procent hämtar vanligtvis sitt gods i Norge medan 50 procent lämnar där. För Tyskland var siffrorna 28 respektive 22 procent och för Danmark 19 respektive 18 procent.

När det gäller var man betalar sin inkomstskatt svarade 15 procent av de utländska chaufförerna att den går till Sverige.

Värt att notera är att bara två av de 55 utländska chaufförerna svarade på frågan om man hade kollektivavtal. En av dem hade, den andre visste inte.

Undersökningen innehöll även en fråga vad chaufförerna tyckte om att Transportstyrelsen på detta sätt undersöker deras arbetsförhållanden. Här gav de flesta chaufförerna tummen upp och välkomnade en sådan undersökning.

Transportstyrelsens slutsats av undersökningen är att det går att mäta lastbilsförares sociala villkor med rimlig tillförlitlighet med den provade metoden. Nu återstår det att se om myndigheten beslutar att genomföra en mätning i större skala.

 

social

Graf som visar medelvärdena av hur väl respektive påståenden stämmer in på den tillfrågade.

En kommentar

  1. Ja, 7 000 kronor om man jämför nettolönen. Om man räknar ut hela personalkostnaden, alltså bruttolön plus arbetsgivaravgifter med mera, så är skillnaden snarare det dubbla eller ännu mer. Har man inte kollektivavtal kostar det ju inte några avtalsförsäkringar heller. Ofta anges dom utländska förarnas nettolön inklusive skattefria traktamenten vilket enligt min mening inte är lön utan en ersättning för ökade levnadskostnader när man är borta hemifrån. Traktamenten genererar inte heller några arbetsgivaravgifter, så genom att betala en stor del av lönen som traktamente så snedvrids konkurrensen ännu mer.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*