annons
Hem » Notiser » Vänsterpartiet föreslår 50 miljoner till polisinsatser mot illegalt cabotage

Vänsterpartiet föreslår 50 miljoner till polisinsatser mot illegalt cabotage

I budgetförhandlingarna med regeringen kräver Vänsterpartiet mer resurser till ett bättre polisarbete. Partiet vill öronmärka 50 miljoner kronor till insatser mot illegala cabotagetransporter.
Vänsterpartiet framhåller att utländska åkerier har rätt att göra tre inrikestransporter inom loppet av en vecka, så kallat cabotage, och syftet är att minska antalet tomma lastbilstransporter. Vänsterpartiet konstaterar att detta dock har missbrukats under åren och bland annat fått negativa konsekvenser för den inhemska åkerinäringen som svårligen kan konkurrera med de utländska åkerierna som saknar kollektivavtal. Av det skälet vill Vänsterpartiet satsa på en specialenhet inom polisen som får till uppgift att systematiskt och på heltid arbeta med den illegala cabotagetrafiken.
Totalt ligger Vänsterpartiets föreslagna polissatsning på 160 miljoner kronor, varav 50 miljoner avser insatser mot illegala cabotagetransporter.
Utöver satsning på insatser mot illegala cabotagetransporter omfattar Vänsterpartiets förslag även satsning på områden i behov av ökad närvaro av närpoliser, förstärkt arbete mot hatbrott och fler specialiserade poliser inom näthat och arbetsmiljöbrott.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*