annons
Hem » Artiklar » Vart tredje körkort utländskt

Vart tredje körkort utländskt

En undersökning om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken som Transportstyrelsen gjort visar bland annat att drygt vart tredje körkort inom godstrafiken i Sverige är utländskt. 35 procent av förarna hade utländskt körkort. Detta är en ökning med fem procentenheter sedan en liknande undersökning 2012. Ökningen är inte statistiskt säkerställd.

Undersökningen visar också att utländska lastbilar är överrepresenterade när det gäller andelen fordon som hindrandes från fortsatt färd. I undersökningen som genomfördes hösten 2015 kontrollerades 451 lastbilar. Nio procent av dessa hindrades från fortsatt färd. Uppdelat på utländska respektive svenska stoppades 23 procent av de utländska lastbilarna medan motsvarande siffra för de svenska var tre procent.

– Det är stora siffror men det är stora osäkerhet då det är få fordon man utgår från. Felmarginalen är också markant, säger Mikael Kyller, utredare på Transportstyrelsen, som menar att man inte kan dra några generella slutsatser av resultatet.

Någon Mikael Kyller gläds åt är att undersökningen visar en markant förbättring vad gäller hur bra lastbilschaufförerna följer kör- och vilotiderna. I 2015 års undersökning var det 67 procent som inte fick någon anmärkning. 2012 var siffran 51 procent.

En annan punkt där man kan se en markant förbättring är sanktioner för brister på färdskrivaren. 2012 var det tio procent av de kontrollerade åkerierna som fick anmärkningar. 2015 stannade detta vid en procent.

Värt att notera är också att 91 procent av de kontrollerade fordonen följde gällande hastighetsbegränsningar. 2012 klarade bara 57 procent sig utan anmärkningar. Här haltar dock undersökningen kraftigt då man ändrat direktiven för hur eventuella hastighetsöverträdelser ska bedömas.

På övriga punkter så som sanktioner för kör- och vilotider och fordonens status visar på marginella förändringar. Exempelvis klarade 85 procent av de stoppade fordonen sig utan anmärkning gällande lastsäkring, 2012 var siffran 82 procent. Den tekniska undersökningen av ekipagen visar att ungefär tre av fyra klarar sig utan anmärkning. Samma sak gällde 2012.

 

Bakgrund:

Regeringen beslutade 2012 att Transportstyrelsen och dåvarande Rikspolisstyrelsen, idag Polismyndigheten, återkommande skulle göra en uppföljning av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

Mätningarna 2015 har gjorts av Transportstyrelsen tillsammans med Polismyndigheten. Även Trafikverket har bidragit genom att ta fram urvalssträckor till mätningarna angående godstransporter.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*