annons
Hem » Artiklar » Världspremiär från Volvo – gasdrivna lastbilar

Världspremiär från Volvo – gasdrivna lastbilar

Volvo Lastvagnar introducerar nu Euro 6-kompatibla gasdrivna lastbilar för fjärrtrafik. Dessa erbjuder en bränsleeffektivitet och prestanda i nivå med diesellastbilar, men har en betydligt mindre miljöpåverkan. De nya lastbilarna, Volvo FH LNG och Volvo FM LNG, kan enligt ett pressmeddelande köras antingen på biogas, vilket minskar koldioxidutsläppen med upp till 100 procent, eller naturgas, vilket minskar koldioxidutsläppen med 20 procent jämfört med diesel. För att kunna ge lastbilarna största möjliga räckvidd kör de på flytande naturgas (LNG).

Ett åkeri som kör 120 000 km tunga transporter per år och väljer naturgas i stället för diesel kan minska sina koldioxidutsläpp med 18 till 20 ton om året enligt Volvo.

”Med tanke på att över 264 000 tunga lastbilar registrerades i EU förra året blir potentialen för att minska de globala utsläppen från den tunga kommersiella trafiken enorm” skriver företaget.

Tillgängligheten hos naturgas är enligt Volvo utmärkt och den har ett attraktivt pris i många länder. Samtidigt håller LNG-infrastrukturen på att byggas ut i Europa, med stöd av EU-kommissionens och medlemsstaternas åtgärdspaket för att säkra Europas energiförsörjning på sikt.

– Vi ser därför LNG som ett långsiktigt förstahandsalternativ till diesel, både för regionala transporter och fjärrtransporter där bränsleeffektivitet, nyttolast och produktivitet är avgörande. Med en högre andel biogas kan miljöpåverkan minskas betydligt mer. I stadsmiljö kommer de elektrifierade fordonen att spela en större roll i framtiden. Där är räckvidden inte är lika avgörande. Vår vision är att lastbilar från Volvo ska bli utsläppsfria, men det finns ingen enskild lösning för att nå dit, utan snarare flera parallella lösningar. LNG är en av dem, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationsdirektör på Volvo Lastvagnar.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*