annons
Hem » Notiser » Veidekke får ytterligare två entreprenader på Norra Länken i Stockholm

Veidekke får ytterligare två entreprenader på Norra Länken i Stockholm

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har av Vägverket Region Stockholm fått i uppdrag att anlägga två tunnelentreprenader på Norra Länken i Stockholm. De två ordarna har ett sammanlagt värde på drygt en miljard SEK.

Uppdraget utgörs av två entreprenader i Norra Länken, NL33 och NL34, i vilka det ingår att bygga underjordiska motorvägstunnlar med tillhörande påfartsramper. Veidekke har tidigare utfört de båda arbetstunnlarna för dessa två huvudentreprenader. Huvudentreprenaderna består bl a av att spränga ut knappt en halv miljon kubikmeter tunnelberg, injekterings- och sprutbetongarbeten, gjutning av broar och andra betongkonstruktioner under jord, utförande av innervalvskonstruktion samt vägbyggnadsarbeten.
    
    Uppdraget kommer att påbörjas under våren 2008 och beräknas pågå under tre år.
    
    Veidekke Entreprenad AB, Anläggning Öst, utför väg- och anläggningsarbeten i Stockholm/Mälardalen, samt större anläggningsuppdrag inom infrastruktur i Mellansverige och Norrland.
    

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*