annons
Hem » Notiser » Vodka med HVO i tanken

Vodka med HVO i tanken

Nej, rubriken syftar inte på någon ny innovativ metod för smuggling av sprit över gränsen – det handlar helt enkelt om att Absolut Vodka numera transporteras i lastbilar med fossilfritt bränsle i tankarna. Sedan 1 juli rullar alla transporter från Åhus till företagets distributörer i Holm, Strängnäs och Kungsängen i lastbilar som tankas med HVO.

Enligt ett pressmeddelande arbetar The Absolut Company ständigt med att minska utsläpp av klimatgaser, och transporterna är en viktig del i det arbetet. Genom att gå över till att använda HVO istället för fossil diesel behöver man inte byta ut lastbilarna, utan kan använda befintlig vagnpark.

– Det är en relativt enkel åtgärd, som samtidigt ger en bra effekt i form av minskade utsläpp av växthusgaser, säger Petra Åkerblom som är ansvarig för upphandling av åkerier och transporter för Absolut Vodka.

Det handlar om ungefär 100 lastbilar som kommer att gå över från diesel till HVO. Satsningen kommer innebära att företaget minskar sina utsläpp med ungefär 50 ton per år.

Redan nu sker Absoluts lokala transporter i Åhus med HVO, producerat på slaktavfall för att inte använda resurser som annars kunde ha använts som mat. The Absolut Company ställer även krav på att drivmedlet inte får innehålla palmolja. The Absolut Company har valt att arbeta med åkeriet Van Dierens i Åhus, som kan garantera tillräckliga volymer av HVO enligt de krav som företaget ställer.

– Det är lite dyrare än vanligt diesel, men det är en viktig fråga för oss, för hela samhället, säger Petra Åkerblom.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*