annons
Hem » Artiklar » Volvo och Scania rankas högt när det gäller hållbarhet

Volvo och Scania rankas högt när det gäller hållbarhet

Svenskarna placerar IKEA på första plats, Volvo Lastvagnar på andra och Coop på tredje plats i Svensk Hållbarhetsranking – en av landets mest omfattande studier av hur varumärken förknippas med hållbarhet. Studien mäter hur svenskarna värderar landets 100 största och mest synliga varumärken. Volvo får ett hållbarhetsindex på 72, jämför med IKEA som når 74 och Coop som får 70. Scania får även de 70 i rankingen

Volvo Lastvagnar får i 2018 års studie starka resultat och får en ökning av företagets hållbarhetsindex med 2 indexpunkter jämfört med 2017.

– Detta är fantastiskt roligt! Transporternas inverkan på klimatet är en viktig utmaning och Volvo Lastvagnar har under de senaste året visat en rad lösningar med helektriska och biogasdrivna lastbilar där transporter kan ske helt fossilfritt. Intresset för detta har varit stort och har nått ut brett i media och sociala medier, säger Stefan Strand, chef för Volvo Lastvagnar i Sverige.

Svensk Hållbarhetsranking görs via en onlinepanel. 10 000 respondenter har hösten 2018 fått ranka 100 av Sveriges mest välkända företag utifrån de fyra kategorierna samhällsansvar, miljö/klimat, långsiktighet och öppenhet. De svarande ska spegla medelsvensken och är mellan 18-74 år. Studien leds av Tony Apéria, ekonomie doktor på Stockholm Business School, Stockholms universitet.

– En styrka för Volvo Lastvagnar är deras långsiktighet och de får även starka betyg i miljö och klimatdimensionen. I denna hållbarhetsdimension är bilden av dem starkast av alla företag inom transportsektorn, säger Tony Apéria, ekonomie doktor på Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*