annons
Hem » Notiser » Trafikverket föreslår tyngre fordon

Trafikverket föreslår tyngre fordon

Vägnätet har successivt öppnats för tyngre fordon. Att tillåta tyngre transporter på vägnätet är ett bra sätt att utnyttja infrastrukturen. Men om vi tillåter en utökad bruttovikt bör det ske på ett ansvarsfullt och planerat sätt.

I regeringsuppdraget ”Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet” har Trafikverket utrett och analyserat det allmänna vägnätet och möjligheterna att tillåta fordon med en bruttovikt upp emot 74 ton. I rapporten föreslås en strategi för ett långsiktigt upplåtande av ett vägnät för tyngre fordon där ett långsiktigt mål bör vara att upplåta hela det statliga BK1-vägnätet (med en tillåten axelvikt på 60 ton) för tyngre fordon med en bruttovikt på upp emot 74 ton. Strategin innebär att vi bör tillåta tyngre trafik under ansvarsfulla former och med en grund i samhällsekonomiska principer.

Vi börjar med det vägnät som klarar detta idag och föreslår fortsättningsvis en successiv utbyggnad med start i ett huvudvägnät och ett prioriterat vägnät i skogslänen.

– Sammanställningen av transportbehoven har gjorts på ett regionalt plan och tillsammans med de förutsättningar som finns på det befintliga vägnätet idag har vi föreslagit den här strategin, säger Kenneth Natanaelsson, projektledare för regeringsuppdraget.

Näringslivet behöver effektiva transportförutsättningar

Välutvecklade och kostnadseffektiva logistik- och godstransportsystem är en förutsättning för handelns och industrins fortlevnad och utveckling och därmed för samhället i stort. De svenska transportpolitiska målen ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Näringsliv och andra aktörer har visat stort engagemang och intresse och de har även varit med i en del av processen genom hearingar och seminarier.

Regeringsuppdraget har presenterats för Näringsdepartementet och infrastrukturminister Anna Johansson.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*