annons
Hem » Notiser » 24 meter och 60 ton i Norge

24 meter och 60 ton i Norge

Sedan idag är det tillåtet att köra ekipage på upp till 24 meter i längd och 60 ton i vikt på Norges vägnät för modulekipage. Syftet med lagändringen är enligt Lastebil.no att göra det enklare för transportörer att utnyttja kapaciteten på sina fordon.

Fram till nu har det bara varit timmerekipage och modulekipage som fått överstiga ”normalgränsen” i Norge som är 19,5 meter och 50 ton.

Timmerbilar har sedan tidigare fått vara 24 meter långa och väga upp till 60 ton, medan modulekipage varit 25,25 meter långa och väga upp till 60 ton.

Spannet mellan 19,5 meter och 24 meter har således inte kunnat användas tidigare av andra lastbilar.

Lastebil.no skriver också att det finns förslag om att öppna upp vägnätet för timmerbilar även för modulekipage. Detta skulle ytterligare öppna upp möjligheter för transportörer att fullt ut nyttja sina fordon.

  

Ändringen av gällande föreskrift finns att läsa här: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-19-2177

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*