annons
Hem » Notiser » Trafikverket ska bli föredöme när det gäller schysta villkor

Trafikverket ska bli föredöme när det gäller schysta villkor

– Konkurrensen mellan företag ska bygga på kompetens och inte på sänkta löner eller dåliga arbetsförhållanden, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Detta med anledningar av att regeringen igår torsdag gav Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur arbetet bedrivs avseende strategiska offentliga inköp samt för hur Trafikverket inom ramen för inköpsverksamheten arbetar med tillämpning och uppföljning av det arbetsrättsliga regelverket på den svenska arbetsmarknaden.

– Trafikverket är en stor och viktig aktör på anläggningsmarknaden. Dagens beslut handlar om att kunna ta tillvara redan vunna erfarenheter som andra myndigheter kan dra lärdom av samt att få föreslag på ytterligare åtgärder för schysta villkor på arbetsmarknaden. Så stärker och utvecklar vi den svenska modellen, fortsatte Anna Johansson.

Trafikverket ska, inom ramen för sin verksamhet och gällande upphandlingsrätt och EU-rätt inom upphandlingsområdet, även föreslå åtgärder för att skapa en ökad ordning och reda och sund konkurrens på arbetsmarknaden.

Regeringens infrastrukturpolitik innebär ökade anslag till Trafikverket. Redan idag upphandlar Trafikverket produkter, tjänster och entreprenader för ca 40 miljarder kronor per år. Ungefär 35 miljarder av dessa rör olika typer av byggentreprenader.

Uppdraget ges inom ramen för Nationella upphandlingsstrategin (2016:8) som beslutades av regeringen 30 juni 2016. Syftet är dels att regeringen vill följa myndigheternas arbete med utveckling av upphandlingsverksamheten, samt förebygga missbruk av det arbetsrättsliga regelverket och stärka det sociala skyddet för arbetstagare som utför arbete som har upphandlats av Trafikverket.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2017.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*