annons
Hem » Notiser » Stökigt i Göteborgs-trafiken
Foto Kasper Dudzik. Göteborg 20170825. Gjutning av södra muren, schakt och markstabilisering pågår E45 överdäckning götaleden.

Stökigt i Göteborgs-trafiken

Under sommaren har Trafikverket pålat klart etapp två och börjat gjuta mittväggen till Gullbergstunneln i Götebrog. Fortsatt gjutning av Södra tunnelväggen pågår. Arbetet med mittväggen har nu kommit en bit på vägen och mycket gjutningar och betongarbeten och armering kommer att pågå under hösten. I slutet av oktober påbörjas markarbeten vid Norra Sjöfarten och schakt där befintlig E45 går idag. För att kunna genomföra de arbetena måste trafiken flyttas så att den går parallellt med den befintliga lokalvägen, söder om E45, Partihandelsgatan.

Trafikpåverkande händelser hösten 2017
• Rondellen norr om Falutorget byggs om Förarbeten pågår. Gång och cykeltrafik leds om via kajen. Från slutet av oktober störs biltrafiken mer. Det går att komma fram under hela byggperioden. Klart mitten december.
• GC-trafik Norra Sjöfarten stängs den 4 oktober, arbete pågår 3-4 veckor framåt. Gullbergs Strandgata är öppen under denna period.
• Natten mellan den 26-27 oktober flyttas trafik på E45 västerut flyttas upp på en ny yta parallellt med den befintliga lokalvägen.
• Gullbergs Strandgata stängs för biltrafik vecka 45-49 för Hisingsbrons arbeten. Busslinje 59 kommer att gå som vanligt, men omleds längs med kajen. För mer information kontakta projekt Hisingsbron www.goteborg.se/hisingsbron.

Stor aktivitet vid Centralenområdet
Eftersom flera byggprojekt pågår i området runt centralen kommer det att bli lite stökigare än vanligt och Trafikverket vädjar on hjälp och förståelse för att området och vägarna påverkas. Just nu pågår arbeten för både E45 Lilla Bommen–Marieholm, Hisings-bron och Västlänken.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*