annons
Hem » Artiklar » Fyllda orderböcker och satsning på snabbladdning för Volvo

Fyllda orderböcker och satsning på snabbladdning för Volvo

AB Volvo har släppt sitt resultat för andra kvartalet 2021 och skriver så här i pressreleasen:

”Under andra kvartalet 2021 fortsatte efterfrågan på Volvokoncernens produkter och tjänster att vara god. Nettoomsättningen uppgick till 90,6 miljarder kronor och vi levererade ett justerat rörelseresultat på 9,7 miljarder kronor. Under ett kvartal när brist på halvledare och andra produktionsmaterial ledde till betydande produktionsstopp som påverkade både volymer och kostnader negativt, uppnådde vi en justerad rörelsemarginal på 10,7%, säger Martin Lundstedt, VD och koncernchef.

Han sa också i en radiointervju att orderböckerna var välfyllda och att man jobbar hårt för att kunna leverera beställda fordon.

Sammanfattning:

Under andra kvartalet 2021 ökade nettoomsättningen med 24% till 90,6 miljarder SEK (73,2). Justerat för valutarörelser och avyttringen av UD Trucks ökade nettoomsättningen med 43%.

Justerat rörelseresultat uppgick till 9 730 MSEK (3 272), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 10,7% (4,5).

Redovisat rörelseresultat uppgick till 11 384 (388) MSEK.

Valutarörelser påverkade rörelseresultatet negativt med 1 532 MSEK.

Resultat per aktie uppgick till 4,38 SEK (-0,14).

Det operativa kassaflödet i den industriella verksamheten uppgick till 5 932 MSEK (-5 718).

Den 1 april 2021 avyttrade Volvokoncernen UD Trucks. För att underlätta jämförbarheten av koncernens finansiella resultat mellan perioderna presenteras vissa intresseposter exklusive UD Trucks.

Intäkterna från avyttringen av UD Trucks, 19 miljarder kronor, delades ut till aktieägarna i juli.

Volvo Group, Daimler Truck och Traton Group tecknade ett icke-bindande avtal om att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk i hela Europa.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*