annons
Hem » Notiser » 70% upplever brottsligheten som ett problem

70% upplever brottsligheten som ett problem

En studie om säkra uppställningsplatser som Trafikanalys genomförde 2016 visar att utbudet av trygga och säkra uppställningsplatser i Sverige inte alls möter efterfrågan. Enligt studien framgick att 70 procent av förarna upplever brottsligheten mot yrkestrafiken i Sverige som ett problem, och hela 43 procent angav att de någon gång blivit utsatta för brott vid rast- eller uppställningsplatser i Sverige. Under morgondagen genomför därför Sveriges Åkeriföretag konferensen Rastplats 2019 i Göteborg. Tillsammans med bland annat Trafikverket, politiker, Polis, transportköpare och åkeriföretag kommer framtidens rastplatser och hur vi kan skydda oss mot den organiserade brottsligheten att diskuteras.
Tillgängligheten av rastplatser runt om i landet är även av största vikt för att yrkesförare ska kunna ta rast och vila inom ramen för såväl arbetstidslagstiftningen och de i lag reglerade kör- och vilotidsreglerna.
Genom att samla aktörer som både påverkar, beslutar om och berörs av tillgänglighet och säkerhet på rastplatser för yrkestrafiken är målet att lösa upp några knutar och ta ytterligare steg framåt.
Ur programmet:
– Trafikverket om regeringsuppdraget gällande säkra uppställningsplatser
– Polisen om säkerhetssituationen idag och framöver
– Hur skyddar man sina transporter på bästa sätt?
Konferensen Rastplats 2019 är en del i Sveriges Åkeriföretags nationella arbete med rastplatser för yrkestrafiken.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*