annons
Hem » Debatt » Absurda gränsvärden hotar bilism och transporter

Absurda gränsvärden hotar bilism och transporter

Tysk stats-TV (ARD) sände nyligen ett program som kritiskt granskade tyska myndigheters gränsvärden för småpartiklar och kväveoxider. Den fristående nättidningen Tichys Einblick har i sin tur kritiskt granskat programmet med inriktning särskilt på följderna för tysk bilism och bilindustri av dessa gränsvärden.
 
För småpartiklar i bilavgaser har EU satt gränsen 50 mikrogram per kubikmeter. Det är femtio miljondelar = 0,00005 procent. För kväveoxider satte EU gränsen 40 mikrogram per kubikmeter = 0,00004 procent. 
 
Gränserna bygger på rena uppskattningar från världshälsoorganisationen WHO. Under press från miljöorganisationer föreslog WHO flera olika gränsvärden utan några vetenskapliga belägg. 
 
Det tyska miljödepartementet fick i en datormodell 2005 fram att för höga halter skulle leda till 6.000 dödsfall i förtid och 50.000 förlorade levnadsår. Detta höjde den tyska miljöorganisationen DUH (Deutsche Umwelthilfe) i datorer raskt till 400-800.000 förtidiga dödsfall. 
 
Det är sådana uppgifter som nu pressar Tysklands, Sveriges och världens bilindustri att sänka diesel- och även bensinmotorers partikel- och kväveoxid-utsläpp till nära noll. 
 
Men gränserna motsägs av tung medicinsk expertis. Enligt professor Martin Hetzel vid Röda Korsets lungklinik i Stuttgart kan inga faktiska dödsfall påvisas som orsakade av just finpartiklar eller kväveoxider. De tyska lungspecialisternas ordförande dr. Dieter Köhler ser inget bevisat orsakssamband mellan hjärt- och lungsjukdomar och låga halter av finpartiklar resp. kväveoxider. 
 
Dr. Köhler påpekar att rökare lever oftast lever länge trots att de får i sig över 500.000 mikrogram per kubikmeter luft. Även om det på sikt är skadligt, dör de inte omedelbart av det. Det visar att modellerna har fel, betonar han.
 
Professor Matthias Klinger vid trafikforskningsinstitutet Fraunhofer arbetar nära Neckarporten i Stuttgart. Där uppmäts de högsta halterna kväveoxider. Han menar att mätstationen medvetet placerats just där för att ge högsta möjliga mätvärden. Men bara en bit ifrån är värdena bara hälften.
 
Prof. Klinger konstaterar att partikel- och kväveoxidhalter är högre inomhus utan att någon ifrågasätter det. Att koka pasta på en gasspis några våningar ovanför Neckarportens mätstation ger 1.300 mikrogram per kubikmeter luft, alltså runt 30 gånger högre än trafikens gränsvärden 40-50 mikrogram. 
 
Men miljöorganisationen DUH inriktar sig bara på trafiken. Dess ordförande Jürgen Resch åtalar tyska städer som inte förbjuder eller begränsar dieseltrafik i stadsmiljö. För närvarande är över 20 större tyska städer under åtal med risk för kännbara böter med absurt låga gränsvärden som måttstock.
 
Tyska städer och delstater har också sina medborgares fria rörlighet och sina industrier och arbetsplatser att värna. DUH driver medvetet på för att få folk att åka kollektivt i stället för bil. Det gäller inte bara städer utan även Autobahn som A40 vid Essen, en av Tysklands viktigaste pulsådror med upp tal 120.000 bilar dagligen.
 
Med ökande kostnader och minskande hemmamarknad tvingas tyska biltillverkare och även leverantörsjätten Bosch att friställa tiotusentals anställda och att uppskjuta eller skrinlägga lovande utvecklingsprojekt för effektivare bilteknik.
 
DUH vill nämligen inte ha effektivare bilar. De vill inte ha några bilar alls. Paralleller kan dras till Sverige med stark fordonsindustri och effektiv bilism men bilfientliga politiker (inte bara MP), myndigheter (naturvårdsverket, länsstyrelser, Fossilfritt Sverige) och organisationer (WWF, Greenpeace, Naturskyddsföreningen etc..
 
Tege Tornvall

En kommentar

  1. När man läser dessa (orginasationers) sätt att mäta blir man väldigt förvånad över hur man kan få statistik till vad som helst, samtidigt som man tillåter FLYGET att släppa ut orenade avgaser utan miljöskatt, när man då vet att det går åt 10-15 gånger mer bränsle än med buss eller tåg, samt att de avgaser som släpps ut uppe i luften är dubbelt så skadligt som de på marken.
    Se på Dubais flygplats som byggs ut enormt varje år. Samtidigt är det detta enda transportmedel som går att nästan helt ta bort om man vill spara på utsläpp. Rätta mig om jag har fel.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*